Eng

Дистанційна освіта

Контакти

Полтавський університет економіки і торгівлі забезпечує розвиток потенціалу та можливостей самореалізації студентів в процесі їх освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовку визнаних в Україні та за її межами фахівців- професіоналів нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій.

Інноваційна форма організації надання освітніх послуг, рівноцінна традиційним формам навчання (денній, заочній), що здійснюється за опосередкованої взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі.

Навчаючись у системі дистанційного навчання ПУЕТ, Ви отримаєте доступ до навчально-методичного забезпечення з усіх дисциплін, включених до навчального плану. По завершенню навчання студенти отримають сучасні та ґрунтовні знання, підтверджені дипломом державного зразка.

Що таке Дистанційне навчання?!

Сучасна форма надання освітніх послуг, рівноцінна класичній університетській освіті, що здійснюється за допомогою засобів Інтернет з використанням середовища дистанційного навчання.

Переваги дистанційного навчання:

 • диплом державного зразка
 • повне інформаційне забезпечення
 • можливість постійного віртуального спілкування з викладачами університету
 • навчання за індивідуальним графіком у демократичній атмосфері
 • десятирічний досвід у підготовці фахівців з використанням дистанційни технологій (понад 1 500 випускників)
 • ідеальний варіант для тих, хто з різних причин обмежений у реалізації права на отримання вищої освіти

Набір за освітніми програмами:

 • Готельно-ресторанна справа
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Облік і аудит
 • Товарознавство і комерційна діяльність
 • Товарознавство та експертиза в митній справі
 • Фінанси і кредит
 • Право

Тривалість навчання:

Для здобуття ступеня бакалавра:

 • 4.5 роки – на основі атестата про повну загальну середню освіту
 • 2.5 роки – на основі диплома молодшого спеціаліста

Для здобуття ступеня магістра:

 • 1.5 роки – на основі профільного бакалавра
 • 2 роки – на основі непрофільного бакалавра

Набір здійснюється на підставі:

 • атестату та за сертифікатами ЗНО (2020-2021 рр.)
 • диплому молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання)
 • диплому бакалавра

Дистанційне навчання орієнтовано на студентів:

 • які живуть далеко від ВНЗ
 • навчаються і працюють одночасно
 • одночасно здобувають освіту за двома спеціальностями у різних університетах України
 • з обмеженими фізичними можливостями