Eng

Адміністративно-господарська частина

Адміністративно-господарська частина є самостійним структурним підрозділом.

Адміністративно – господарська частина (далі – АГЧ) підпорядкована проректору з адміністративно-господарської роботи.

АГЧ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора і цим Положенням.

Адміністративно-господарська частина об’єднує, координує і контролює роботу:

АГЧ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій.

Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.

Основними завданнями АГЧ є:

Адміністративно-господарська частина:

АГЧ працює за складеним планом робіт на рік і помісячно.

Ремонтно-будівельні роботи проводять бригади працівників університету.

Із числа електриків, сантехників, малярів, штукатурів, столярів, і обслуговують матеріально-технічну базу навчального корпусу, гуртожитків № 1,2,3,4, спорткомплексу, бібліотеки, гараж, їдальню інші допоміжні будівлі і мережі.

Впроваджуються нові енергозберігаючі технології та заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів.

Капітальні та поточні ремонти виконуються власними силами, а також підрядними організаціями м. Полтави по заключеним договорам.

Навчальні приміщення і житлові кімнати укомплектовані новими меблями. У навчальному корпусі, студентських гуртожитках замінені вікна на сучасні металопластикові, що дає можливість скоротити витрати на опалення.

Завдяки цьому, сучасного вигляду набули корпуси, лабораторії, аудиторії, гуртожитки.

АГЧ постійно працює над розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів.

Територія університету освітлена, постійно контролюється охороною, є відеонагляд території і приміщень.

З метою збереження і охорони матеріальних цінностей та для здійснення пропускного режиму в університеті є відділ охорони, а також діє автоматичний турнікет на прохідній, що дає можливість не пропускати сторонніх осіб в університет, який проводиться за пропусками.

Територія утримується в належному стані у відповідності до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та заходів по благоустрою університету. Постійно висаджуються дерева, кущі, весною квіти.

Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.

Працюючим забезпечується комфорт і безпечність праці.