Eng

Архів університету

В архіві університету зберігаються  документи, які входять до Національного архівного фонду України. Фонди архіву мають наукову й історико-культурну цінність. Документи розташовані в чотирьох відремонтованих і спеціально обладнаних архівосховищах, де впорядковано та систематизовано зберігається понад 70 тис. од. зберігання. Складається електронна база архівних документів.

Архів університету здійснює такі функції:

За результатами перевірки архіву університету, яка проводилась Державним архівом Полтавської області у 2013 р., архівний підрозділ Вищого навчального закладу  Укоопспілки «Полтавський університет економки і торгівлі» визнано одним із кращих відомчих архівів серед навчальних закладів області.