Eng

Інформаційний центр

Директор
Іващенко Максим Миколайович

Контакти

Директор: № кабінету 128

Тел. +38 (0532)50-95-48, +38 (0532) 56-09-59

Відділ супроводу та впровадження: № кабінету 129

Відділ ремонту: № кабінету 112

Тел. +38 (0532) 56-09-59

Відділ мультимедійного забезпечення: № кабінету 512а

Тел. +38 (0532) 56-09-59

* – доступ забезпечується тільки з
локальної обчислювальної мережі ПУЕТ

Університет є відомим регіональним центром з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для  забезпечення  процессу управління, навчання та наукової роботи. Матеріальну базу цього процесу становить об’єднання наявного парку з біля 2000 персональних ЕОМ у локально-обчислювальну мережу університету та забезпечення їх виходу у глобальну мережу Інтернет. Це дало можливість створити сучасну комп’ютеризовану бібліотеку, медіатеку на 20 місць, електронні читальні зали на 30 та 100 місць і 35 комп’ютерних аудиторій, та використовувати наявні програмні і інформаційні ресурси, обсяг яких має тенденцію до динамічного зростання.

Для обслуговування університетського комп’ютерного парку, моніторингу ринку прикладного програмного забезпечення, забезпечення належної роботи локальної мережі в університеті працює Інформаційний Центр.

Метою діяльності центру є організація та утримання процесу управління, навчальної, методичної і наукової роботи в університеті на суттєво новому рівні, шляхом створення електронної інформаційної мережі, розробки і постійного удосконалення програмного і науково-методичного забезпечення, забезпечення виходу в інформаційний простір України і світової спільноти.

Відповідно до поставленої мети ІЦ виконує такі завдання:

До складу Центру входять наступні підрозділи:

З часу свого створення в липні 2006 року Навчально-науковий інформаційний центр ПУЕТ проводить семінари, тренінги із застосування інформаційно-комунікаційних технологій, презентації нових програмних продуктів та їх застосування в освітній і науковій діяльності.

ІЦ бере активну участь у створенні та розвитку регіонального сегменту освітньої мережі УРАН, яка створена для надання телекомунікаційних послуг закладам освіти та науки України. Завдяки цьому Полтавський університет економіки і торгівлі визнано базовою ланкою Полтавського регіону мережі Уран та головним технічним вузлом. УРАН надає можливість безкоштовного доступу студентам, викладачам і працівникам університету до світових електронних бібліотек, глобальних науково-технологічних баз даних, наукових та освітніх порталів, дистанційних та тренажерних серверів за адресою: http://uran.net.ua/biblio/freesrc.htm

УРАН надає доступ до суперкомп’ютерних обчислювальних ресурсів, дозволяє безкоштовно проводити відеоконференції за одночасної участі до 30 користувачів (http://vc.uran.net.ua), дистанційні лекції та забезпечувати процес дистанційного навчання (замовлення відеоконференцій здійснюється підрозділами університету шляхом подачі заявки до ННІЦ).

Центр займається технологічним та інформаційним забезпеченням конференцій, круглих столів, олімпіад, що проводяться в університеті. Забезпечує технічно та інформативно участь університету в різноманітних виставках освітніх установ, інших заходів і подій за участі працівників університету.

Документи

Положення про ННІЦ