Eng

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства (ЦНІ)

Науково-практичний центр з організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянства був створений для залучення іноземців на навчання в ПУЕТ на підготовче відділення та тих, які бажають отримати вищу освіту в університеті.

ЦНІ встановлює контакти з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організації набору іноземців на навчання. Розповсюджує інформацію за кордоном про спеціальності та умови вступу до університету;

Займається вивченням передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвіду провідних ЗВО України в галузі набору іноземців та осіб без громадянства;

Проводить контроль за своєчасною реєстрацією іноземних слухачів і студентів в Державній міграційній службі України згідно з чинним законодавством.

А також проводить контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно з чинним законодавством, контроль за оформленням особових справ іноземних слухачів і студентів, контроль за оформленням контрактів з іноземними слухачами і студентами.

Веде облік заяв вступників – іноземців, а також видає іноземцям та особам без громадянства запрошення на навчання;

Розробляє та впроваджує нові механізми просування інформації про університет серед іноземців та осіб без громадянства за кордоном;

Проводить моніторинг та аналіз попиту на навчання в університеті серед іноземців та осіб без громадянства, а також дослідження конкуренції на ринку освітніх послуг для іноземців та осіб без громадянства на території України.