Eng

Навчальний комплекс «Освіта»

Університет є науково-методичним і організаційним центром Полтавського навчального комплексу Укоопспілки “Освіта”, який забезпечує інтеграцію освітньої діяльності кооперативних, державних та приватних вищих навчальних закладів України І-ІІ-го рівнів акредитації. Співпраця науково-педагогічних і педагогічних колективів університету та кооперативних технікумів і коледжів сприяє успішній реалізації засад багаторівневої вищої освіти, підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр. Університетом спільно з вищими навчальними закладами І-ІІ-го рівнів акредитації розроблені і впроваджені в навчальний процес інтегровані навчальні плани.

Підготовка фахівців за інтегрованими навчальними планами університету дозволяє:

Одним з напрямів роботи Полтавського навчального комплексу “Освіта” є співпраця ректорату і кафедр університету з цикловими комісіями і дирекціями вищих навчальних закладів І-ІІ-го рівнів акредитації, що увійшли до складу Комплексу. Завдячуючи ініціативі ректорату університету та підтримці правління Центральної спілки споживчих товариств України кооперативні коледжі і технікуми отримали можливість направляти своїх випускників, які мають кваліфікацію молодшого спеціаліста, на продовження навчання в університеті за скороченим терміном. Сьогодні в університеті за інтегрованими планами без відриву від виробництва навчається понад 35 % загального контингенту студентів-заочників.

Об’єднання зусиль технікумів, коледжів і університету у пошуках можливостей поліпшення якості підготовки фахівців шляхом впровадження багатоступеневої вищої освіти дозволило забезпечити інтеграцію сучасних новітніх технологій на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях, запровадити виконання спільних наукових розробок професорсько-викладацького складу університету та викладачів технікумів і коледжів з проблем організації та управління навчальним процесом за інноваційними технологіями.

Робочим органом діяльності Полтавського навчального комплексу Укоопспілки “Освіта” є Рада ректорів і директорів навчальних закладів, які входять до його складу. Засідання Ради скликаються згідно з планом її роботи, або за ініціативою окремих ректорів чи директорів. На цих засіданнях обговорюються організаційні, науково-методичні та фінансові питання діяльності комплексу. За результатами засідань Ради видаються накази ректорів і директорів з виконання прийнятих рішень.

ЯКІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУПЕНЕВОСТІ ОСВІТИ

Рецензії на проекти програм навчальних дисциплін

241 Готельно-ресторанна справа

Тематичні новини

Досвід впровадження інновацій від кооперативних закладів освіти!

16 листопада 2023 року в онлайн режимі відбулося чергове засідання Ради ректорів і директорів закладів вищої і фахової передвищої освіти споживчої кооперації України. Захід розпочався з презентації Лідії Герасимівни ВОЙНАШ – членкині Правління Укркоопспілки, директорки НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. про результати прийому до кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти у 2023 році і завдання щодо […]

31

КООПЕРАЦІЯ ТО Є СИЛА

«Разом до вершин професійної досконалості та життєвого успіху кожного заради процвітання України» – головна мета Ради ректорів і директорі закладів вищої та фахової передвищої освіти споживчої кооперації України, що відбулася 19-21 липня 2023 року в онлайн режимі під головуванням Лідії Войнаш. Під час заходу був розглянутий проєкт Положення про атестацію педагогічних працівників закладів фахової передвищої […]

27

Всупереч війні кооперативні заклади вищої освіти зберігають якість!

В черговий раз, ПУЕТ долучився до наради ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України у режимі відео конференції організоване Всеукраїнською центральною спілкою споживчих товариств. 11 квітня 2022 року директоркою Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки та НМЦ «Укоопосвіта» Лідією Герасимівною Войнаш розглянуті регіональні особливості підготовки здобувачів кооперативних закладів вищої освіти в частині […]

33

Кооперативні заклади вищої освіти не залишились осторонь!

23 березня 2022 року ПУЕТ долучився до наради ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України у режимі відео конференції організоване Всеукраїнською центральною спілкою споживчих товариств. Лідією Герасимівною Войнаш директоркою Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки та НМЦ «Укоопосвіта» разом з очільниками кооперативних закладів вищої освіти було розглянуто нагальні питання організації освітнього процесу […]

45

ПУЕТ долучився до засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України

14 грудня 2021 року ПУЕТ відбулося засідання Ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів споживчої кооперації України у режимі відео конференції організоване Всеукраїнською центральною спілкою споживчих товариств (Укркоопспілка). Лідією Герасимівною Войнаш директоркою Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки та НМЦ «Укоопосвіта» було запропоновано та затверджено структуру освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів відповідно до […]

32

Продовжуються семінари з розвитку кооперативної ступеневої системи підготовки фахівців

11 та 12 жовтня 2021 року ПУЕТ взяв участь у семінарах, організованих НМЦ «Укоопосвіта» в рамках розвитку кооперативної ступеневої системи підготовки фахівців. Під головуванням директорки Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки та НМЦ «Укоопосвіта» Войнаш Л. Г. упродовж двох днів учасники зібрання плідно працювали щодо вдосконалення проєктів освітньо-професійних програм зі спеціальностей у режимі відеоконференції. Результатом надзвичайно […]

33

ПУЕТ: Разом із фаховими коледжами до професійного зростання здобувачів вищої освіти

4 та 5 жовтня 2021 року ПУЕТ узяв участь у семінарах, організованих НМЦ «Укоопосвіта» в рамках розвитку кооперативної ступеневої системи підготовки фахівців, на виконання розпорядження Укркоопспілки від 30.08.2021 року № 15-р та розпорядження ПУЕТ від 7 вересня 2021 року № 90-У. Директорка Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укркоопспілки, директорка НМЦ «Укоопосвіта» Войнаш Л. Г. та перший проректор Полтавського […]

31
БІЛЬШЕ НОВИН
Документи

Положення про наглядову раду ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

Постанова про питання кооперативної освіти