Eng

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

Редакційно-видавничий відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) – багаторазовий лауреат обласної премії «Краща книга Полтавщини» – пропонує послуги з редагування, верстки й видання монографій, авторефератів і навчальних посібників відповідно до вимог чинних стандартів на книжкову продукцію.

Видавничо-поліграфічний відділ ПУЕТ приймає замовлення на роздрук, переплетення робіт дистанційно.

Для замовлення послуги необхідно:

Ввартість роздруку:

Довідки за телефонами (0532)561056; (0532)502481; 0981132957.

ISBN, обов’язкова розсилка – за рахунок видавця.

На ринку поліграфічних послуг працюємо з 1999 року.

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП) – структурний підрозділ, призначенням якого є організація і здійснення на професійному рівні видавничо-поліграфічної діяльності щодо забезпечення всіх процесів діяльності університету необхідною поліграфічною продукцією.

Свою діяльність ВПВ ЦІЗОП здійснює на підставі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827, виданого Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 08.07.2010 р., Статуту університету та Положення про видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП.

Видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП виконує такі функції:

Із метою створення якісного навчально-методичного забезпечення навчального процесу, науково-дослідної роботи та самостійної роботи студентів, видавничо-поліграфічний відділ запровадив нові прогресивні форми і сучасні технології підготовки до видання і виготовлення друкованої продукції. Це дозволило значно розширити категорії продукції, що видається. Крім навчально-методичної, наукової літератури, посібників, підручників на базі видавничо-поліграфічного відділу виходять у світ періодичні видання: газета «Університетський вісник», збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (серії: Економічні науки, Технічні науки), збірник наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація». Тексти статей цих збірників подаються на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у рубриці «Наукова періодика України». Авторами монографій, посібників і статей є науковці не лише Полтави, а й Києва, Харкова, Сум, Дніпропетровська, Чернігова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Донецька. Це свідчить про високий рівень довидавничої підготовки та якість поліграфічного виконання видань. Завдяки цьому у 2017 р. на Другій всеукраїнській конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» ВПВ ЦІЗОП отримав диплом в номінації «Краще оформлення вихідних відомостей відповідно до положень нормативних документів. Словники».

Видавничо-поліграфічний відділ є неодноразовим лауреатом обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини». Нагороджений:

Щороку кращі зразки продукції, виготовленої відділом, демонструються на всеукраїнських і обласних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Освіта» та «Абітурієнт».

Видавничо-поліграфічний відділ постійно розширює коло поліграфічних послуг для студентів університету. У кіоску оперативної поліграфії можна придбати літературу з усіх навчальних дисциплін, необхідні канцелярські товари та фірмову продукцію з логотипом університету; отримати різноманітні поліграфічні послуги: ксерокопіювання, брошурування і ламінування, виготовлення візитівок, друк текстових файлів з електронних носіїв, запис інформації на оптичний диск та ін.

Запрошуємо авторів монографій, навчальних посібників до співпраці!

Тематичні новини

Вітаємо авторів та редакційно-видавничій відділ університету з черговою перемогою!

Цього року День української писемності та мови Полтавщина відзначила нагородженням лауреатів 10-го ювілейного конкурсу «Краща книга Полтавщини», участь у якому стала традиційною для редакційно-видавничого відділу ПУЕТ. У номінації «Краща університетська книга» диплом лауреата отримало двотомне видання Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) та Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – […]

57
БІЛЬШЕ НОВИН
Документи

Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

Детальний перелік платних послуг