Eng

68

IV ВИПУСКНИЙ УНIВЕРСИТЕТУ ТРЕТЬОГО ВIКУ У ПУЕТі

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є лідером у багатьох
напрямах сучасної освіти. Університет розділяє принципи та цінності міжнародного
об’єднання університетів третього віку, яке діє під девізом: «Найбільшим культурним досягненням народу є його щасливі люди похилого віку».

БІЛЬШЕ ЗАПИСІВ