НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

(НТСА ПУЕТ)

 

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Коваля, 3

Сайт: http://puet.edu.ua/uk/naukovo-doslidna-robota-studentiv

Електронна адреса: sssa@uccu.org.ua

 

Анкета учасника

 

Мета – популяризація серед студентів нових досягнень у різних галузях науки й техніки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової і навчальної роботи студентів та аспірантів.

 

Основні завдання НТСА Університету:

  • залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи;
  • оволодіння сучасними методиками й навичками проведення самостійних наукових досліджень;
  • пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм усебічної допомоги;
  • участь в організації та розвитку співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами й організаціями, міжнародного наукового й культурного співробітництва;
  • залучення студентів та аспірантів до участі в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях;
  • узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
  • висвітлення наукової діяльності студентів та аспірантів у засобах масової інформації, соціальних мережах.

 

Запрошуємо до співпраці!