Наука
Головна / Наука / Журнал "Науковий вісник"

Журнал "Науковий вісник"

 

Науковий вісник PUET: Economic Sciences

 

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (пройшов перереєстрацію 21.12.2015 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серії «Економічні науки» КВ № 17165-5935 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України. 

 

 


 

 

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Економічні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу. 

 

Тематичні розділи журналу:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Економіка і управління підприємством
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
 • Економіка та управління національним господарством
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Економіка сфери сервісу
 • Маркетинг та підприємництво
 • Освітня діяльність

   

  
 

Науковий вісник PUET: Technical Sciences

 

«Науковий вісник ПУЕТ» видається з березня 2000 р.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук (Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серії «Технічні науки» КВ № 17164-5934 ПР видане 12.10.2010 р. Міністерством юстиції України.

 

 

 

 

 

 


 

 

Редколегія “НАУКОВОГО ВІСНИКА ВНЗ УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"” (СЕРІЯ: “Технічні науки”) запрошує науковців, спеціалістів-практиків до участі у виданні чергового номеру журналу. Тематичні розділи журналу:

 

 • Інноваційні технології харчових виробництв.
 • Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв і торгівлі.
 • Технологічне обладнання харчових виробництв.
 • Інноваційні процеси харчових виробництв.
 • Теорія та практика товарознавства харчових продуктів.
 • Якість і безпека промислових товарів, стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю.
 • Якість продукції готельно-ресторанного господарства.
 • Інженерно-технічне забезпечення готельно-ресторанного господарства.

 

Вимоги до авторських рукописів