Eng

Менеджменту

Завідувачка кафедри менеджменту
Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна
Дізнатись більше
Козюра І.В
Доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту
Козюра Ігор Валерійович
Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, доцент
Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Кандидат економічних наук, доцент
Остряніна Світлана Василівна
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Власенко Валентин Анатолійович
Кандидат економічних наук, доцент
Барибіна Яніна Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Рибалко-Рак Леся Андріївна
Кандидат економічних наук, доцент
Гусаковська Тетяна Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Чайка Інна Петрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Лозова Оксана Василівна
К.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Філіна Світлана Володимирівна
Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Тягунова Злата Олександрівна
Старший викладач
Кужель Наталія Леонідівна
Старший викладач кафедри менеджменту
Білінська Олена Петрівна
Старший лаборант
Єжелий Юрій Олексійович

Контакти

Пошта mened@puet.edu.ua
Посилання http://www.mened.puet.edu.ua
Кабінет 406, 406a
 • Кафедра заснована в 1979 році на базі кафедри наукових основ управління.
 • В 1984 році кафедра об’єдналася з кафедрою інформаційно-обчислювальних систем в кафедру управління і інформаційно-обчислювальних систем.
 • В 1990 році кафедра була відокремлена під назвою “Управління кооперативним господарством”.
 • В 1994 році кафедру реорганізовано в кафедру менеджменту.
 • З 2004 року кафедру менеджменту перейменовано в кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.
 • З 2013 року кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності перейменовано в кафедру менеджменту.
 • З 2020 року до кафедри менеджменту приєднано сектор документознавства та інформаційної діяльності.

Завідувачі кафедри в процесі розвитку

 • Професор Жигалов Віктор Тимофійович – 1979-1990 рр.
 • Професор Ванукевич Анатолій Самуїлович – 1990-1994 рр.
 • Професор Маркіна Ірина Анатоліївна – 1994-2012 рр.
 • Професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна – 2012 – по сьогоднішній день

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна,  доктор економічних наук, професор. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, член підсекців Науково Методичноі Ради при Міністерстві освіти Украіни з Менеджменту. Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1979 році, аспірантуру при Львівському торгово-економічному інституті у 1986 році, Полтавський кооперативний інститут у 1998 році, докторантуру при ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у 2011 році. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з них 10 – навчальні посібники і монографії. Активно займається науково-дослідною роботою: очолює наукову школу кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів, виступає розробником та керівником науково-дослідних тем на замовлення Ради Укоопспілки, Полтавської облдержадміністрації з проблем сучасного менеджменту. Під її керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Зав. кафедри менеджменту – д.е.н., професор Шимановська-Діанич Л.М.:

 • кабінет    406а
 • телефон   (0532) 50-25-16

Викладацька:

 • кабінети   406, 407
 • телефон   (0532) 50-25-16
 • e-mail    mened@puet.edu.ua

Закріплена навчальна аудиторія:

 • кабінет   437

Сторінки в соцмережах:

Кафедра менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійні програми Менеджмент та Бізнес-адміністрування;
 • Магістр за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньо-професійні програми Менеджмент та адміністрування, Бізнес-адміністрування

Більш детальну інформацію про спеціальності можна знайти на сайті університету https://vstup.puet.edu.ua/

Найбільш обдаровані випускники можуть вступити і навчатися в докторантурі та аспірантурі Полтавського університету економіки і торгівлі за денною (очною) та заочною формами.

Графік проведення онлайн-консультацій науково-педагогічними працівникамикафедри менеджменту
 у І семестрі 2022-2023 н. р.

П.І.Б. науково-педагогічного працівника

Навчальні
дисципліни

Час консультації

Покликання на відео-конференцію

e-mail
науково-педагогічного працівника

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Тренінг: Розвиток креативності та life-management як чинник успіху
Тренінг: Розвиток креативності як чинник успіху
Тренінг: Як досягти успіху в професії і житті

10.00

webinar.puet.edu.ua/
30e13b0c3cfc65c0c
0f548eb482173ad
ludad5846
@gmail.com

Барибіна Яніна Олександрівна

Стратегічний менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі
Менеджмент у туризмі
Менеджмент-консалтинг в бізнесі
Управління корпоративною соціальною відповідальністю
Управлінське консультування

8.00

webinar.puet.edu.ua/
f11548a70508624c
0234ed86d8c2f4a0
barybinaya
@ukr.net

Білінська Олена Петрівна

Івент-менеджмент

10.00

webinar.puet.edu.ua/
ae41a9e0242d2ee
65a3c388d9e2ec900
peretlena
@gmail.com

Бондар-Підгурська Оксана Василівна

Корпоративне управління
Інноваційний менеджмент
Менеджмент
Менеджмент підприємств малого і середнього бізнесу

10.00

webinar.puet.edu.ua/
a7f2266fbbe62bf90
aed58b8698ae558
bondarpodgurskaa
@gmail.com

Власенко Валентин Анатолійович

Управління ефективністю діяльності підприємства
Управління розвитком
Управління розвитком організації та бізнесу
Фінансовий менеджмент
Інвестиційний менеджмент
Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу
Розробка і прийняття управлінських рішень

11.00

webinar.puet.edu.ua/
ac0db4531e7672
d1fb7def658aacdcf3
valentinpuet
@gmail.com

Гуреєва Майя Юріївна

Менеджмент підприємств індустрії моди
Тренінг: Розвиток Influencer-менеджменту: блогери і лідери думок

19.00

webinar.puet.edu.ua/
6e7135f93a77af8
f0852502ca95536d5
mayagoureeva
@gmail.com

Гусаковська Тетяна Олександрівна

Введення в професійну діяльність та історія менеджменту
Основи менеджменту
Менеджмент
Стратегічні комунікації в менеджменті
Теорія організації
Організаційна поведінка
Менеджмент організацій

9.30

webinar.puet.edu.ua/
26b61b0cd701c96
60d41cc1599929a37
tatgus
@ukr.net

Козюра Ігор Валерійович

Основи муніципального менеджменту
Управління бізнесом

11.00

webinar.puet.edu.ua/
83385b1fb82ec
9816ba5f453c38a2db6
ivko
@ukr.net

Кужель Наталія Леонідівна

Введення в професійну діяльність та історія менеджменту
Основи менеджменту
Менеджмент
Стратегічний менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі
Теорія організації

9.30

webinar.puet.edu.ua/
0b9b873ebfe516fa
20adb500d4f02a91
natochka5555
@ukr.net

Лозова Оксана Василівна

Менеджмент персоналу у готельно-ресторанному бізнесі
Тренінг: Розвиток емоційного інтелекту керівника
Операційний та виробничий менеджмент
Управління знаннями в умовах невизначеності

11.00

webinar.puet.edu.ua/
9d97a9a15eb58bf76
d9f87bb5b692a20
oksana_lozova
@ukr.net

Остряніна Світлана Василівна

Самоменеджмент і тайм-менеджмент
Креативний менеджмент
Тайм-менеджмент

12.40

webinar.puet.edu.ua/
c7e68a2e500de58
30ff80de9eed73420
ostraninasvan
@gmail.com

Рибалко-Рак Леся Андріївна

Кроскультурний менеджмент
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Менеджмент якості
Методи досліджень бізнесу
Публічне адміністрування
Управління якістю
Методологія та організація досліджень бізнесу

8.00

webinar.puet.edu.ua/
15f335625bf63da72a
0aa9531d4291ac
rybalko2004
@ukr.net

Філіна Світлана Володимирівна

Міжнародний менеджмент
Управління проектною діяльністю підприємств
Стратегії бізнесу
Стратегічне управління бізнесом
Управління бізнес-процесами підприємства

8.00

webinar.puet.edu.ua/
e43284055d69bef
3799b41f46815cbfd
filinasv19
@gmail.com

Чайка Інна Петрівна

Бренд-менеджмент та PR в бізнесі
Етика менеджменту

9.00

webinar.puet.edu.ua/
e5a51355c4272bb
d42b5a24088479f25
nchajca
@ukr.net

УВАГА! Консультації проводяться кожної суботи. Задля оптимізації процесу консультування, просимо попереджати викладачів про бажання бути присутніми на зустрічах.

          

Графік
індивідуально-консультативної роботи та відпрацювань академічних заборгованостей з дисциплін кафедри менеджменту за  2022–2023 навчальний рік

ПІБ

Електронна адреса

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна ludad5846@gmail.com
Барибіна Яніна Олександрівна barybinaya@ukr.net
Білінська Олена Петрівна peretlena@gmail.com
Бондар-Підгурська Оксана Василівна bondarpodgurskaa@gmail.com
Власенко Валентин Анатолійович valentinpuet@gmail.com
Гусаковська Тетяна Олександрівна tatgus@ukr.net
Козюра Ігор Валерійович ivko@ukr.net
Кужель Наталія Леонідівна natochka5555@ukr.net
Лозова Оксана Василівна oksana_lozova@ukr.net
Остряніна Світлана Василівна ostraninasvan@gmail.com
Рибалко-Рак Леся Андріївна rybalko2004@ukr.net
Філіна Світлана Володимирівна filinasv19@gmail.com
Чайка Інна Петрівна nchajca@ukr.net

          

Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії:

Положення про правила вирішення  конфліктних ситуацій у ПУЕТ:

Кодекс честі студента:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами кожної освітньої програми вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів:

Рівень вищої освіти

Обсяг в кредитах ЄКТС

молодший бакалавр 30 кредитів
бакалавр 60 кредитів
магістр 22,5 кредитів

Що пропонує обирати Університет?

Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік) в розрізі курсів

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр 4 дисципліни
бакалавр 2 дисципліни щорічно
магістр 2 дисципліни

Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності.

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр 2 дисципліни
бакалавр 2 дисципліни щорічно
магістр 12,5 кредитів

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так і в інших закладах вищої освіти, відповідно до двосторонніх договорів між закладами вищої освіти.

Вибір здійснюється у другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

Тематичні новини

Участь науковців Полтавського університету економіки і торгівлі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації»

26 жовтня 2023 року науковці Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь у спільній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці: від конкуренції до кооперації», яка проходила на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту у змішаному форматі. З вітальним словом до учасників звернувся ректор ПУЕТ, д. і. н., професор Олексій Нестуля, який акцентував на важливості подібних […]

90

Урочистості з нагоди 100-річчя Гейдара Алієва

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., професор Олексій Олексійович Нестуля на запрошення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в місті Харків взяв участь в урочистостях з нагоди 100-річчя загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва. У своїй промові ректор ПУЕТ підкреслив внесок загальногонаціонального лідера Азербайджану Гейдара Алієва для майбутніх поколінь та згадав про діяльність освітньо-культурного Азербайджанського центру […]

45

У ПУЕТ стартує унікальний проєкт – Бізнес-інкубатор для ветеранів, Захисників України, їхніх родин, студентів та активної молоді

У Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася, без перебільшення, знакова подія — укладання Меморандуму про партнерство та співробітництво між університетом, Громадською спілкою «Бізнес  Асоціація Захисників України Коловорот Ареїв» (ГС «Базука»), Агенцією регіонального розвитку  Полтавської області «Офіс євроінтеграції» та ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини». Меморандум передбачає створення на базі ПУЕТ бізнес-інкубатора для членів родин полеглих учасників […]

384

26 вересня 2023 року відбулося розширене засідання Конференції трудового колективу Полтавського університету економіки і торгівлі

На розширеному засіданні Конференції трудового колективу  обговорено результати роботи університету за 2022–2023 навчальний рік, проаналізовано стан виконання умов колективного договору між ректоратом та профспілковим комітетом Полтавського університету економіки і торгівлі та накреслено основні завдання з підвищення якості підготовки фахівців на 2023–2024 навчальний рік. У своїй промові ректор, д. і. н., професор Олексій Нестуля підбив підсумки попереднього навчального року, […]

62

Практико орієнтоване навчання студентів освітньої програми «Туризм»

27 вересня 2023 року на території об’єкту сільського зеленого туризму – «Садиба родини Блонських», що розташована у с. Вовнянка Миргородського району відбулося виїзне засідання Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській обласній державній адміністрації з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Під час вітального слова до учасників  координаційної ради […]

86

Студенти відвідали ТОВ «Ді-Стар»

20 вересня 2023 року студенти спеціальності 073 «Менеджмент» та викладачі кафедри менеджменту відвідали ТОВ «Ді-Стар», що є європейським лідером у виробництві  інноваційного професійного алмазного інструменту. Під час візиту студенти та викладачі  ознайомилися з історією заснування та просування компанії на ринку, її баченням щодо майбутнього розвитку з урахуванням сучасних реалій. Неабияку цікавість у студентів викликали практичні […]

84

Середа Настасія: Мій вибір – Облік і аудит

Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння. Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Йоганнес Штемлер Я, Настасія Середа, після закінчення у 2023 році Полтавського коледжу управління, економіки і права зі спеціальності «Менеджмент» вирішила продовжити навчання в ПУЕТ. Ознайомилася із особливостями спеціальності «Облік і оподаткування», освітня […]

91
БІЛЬШЕ НОВИН