Eng

Менеджменту

Завідувачка кафедри менеджменту
Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна
Кабінет: 406а ludad5846@gmail.com
Дізнатись більше
Козюра Ігор Валерійович
Професор кафедри менеджменту
Козюра Ігор Валерійович
Дізнатись більше
Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, доцент
Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Дізнатись більше
Остряніна Світлана ВасилівнаОстряніна Світлана Василівна
Кандидат економічних наук, доцент
Остряніна Світлана Василівна
Дізнатись більше
Власенко Валентин Анатолійович
Доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент
Власенко Валентин Анатолійович
Дізнатись більше
Барибіна Яніна Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Барибіна Яніна Олександрівна
Дізнатись більше
Рибалко-Рак Леся Андріївна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту
Рибалко-Рак Леся Андріївна
Дізнатись більше
Гусаковська Тетяна Олександрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Гусаковська Тетяна Олександрівна
Дізнатись більше
Чайка Інна Петрівна
Кандидат економічних наук, доцент
Чайка Інна Петрівна
Дізнатись більше
Лозова Оксана Василівна
Кандидат економічних наук, доцент
Лозова Оксана Василівна
Дізнатись більше
Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Тягунова Злата Олександрівна
Дізнатись більше
Кужель Наталія Леонідівна
Старший викладач
Кужель Наталія Леонідівна
Дізнатись більше
Білінська Олена Петрівна
Старший викладач
Білінська Олена Петрівна
Дізнатись більше
Єжелий Юрій Олексійович
Старший лаборант, асистент кафедри
Єжелий Юрій Олексійович
Дізнатись більше

Контакти

Телефон (0532) 50-25-16
Пошта mened@puet.edu.ua
Посилання http://www.mened.puet.edu.ua
Кабінет 406, 406a
 • Кафедра заснована в 1979 році на базі кафедри наукових основ управління.
 • В 1984 році кафедра об’єдналася з кафедрою інформаційно-обчислювальних систем в кафедру управління і інформаційно-обчислювальних систем.
 • В 1990 році кафедра була відокремлена під назвою “Управління кооперативним господарством”.
 • В 1994 році кафедру реорганізовано в кафедру менеджменту.
 • З 2004 року кафедру менеджменту перейменовано в кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.
 • З 2013 року кафедру менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності перейменовано в кафедру менеджменту.
 • З 2020 року до кафедри менеджменту приєднано сектор документознавства та інформаційної діяльності.

Завідувачі кафедри в процесі розвитку

 • Професор Жигалов Віктор Тимофійович – 1979-1990 рр.
 • Професор Ванукевич Анатолій Самуїлович – 1990-1994 рр.
 • Професор Маркіна Ірина Анатоліївна – 1994-2012 рр.
 • Професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна – 2012 – по сьогоднішній день

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна,  доктор економічних наук, професор. Член двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, член підсекців Науково Методичноі Ради при Міністерстві освіти Украіни з Менеджменту. Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1979 році, аспірантуру при Львівському торгово-економічному інституті у 1986 році, Полтавський кооперативний інститут у 1998 році, докторантуру при ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у 2011 році. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з них 10 – навчальні посібники і монографії. Активно займається науково-дослідною роботою: очолює наукову школу кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності, здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів, виступає розробником та керівником науково-дослідних тем на замовлення Ради Укоопспілки, Полтавської облдержадміністрації з проблем сучасного менеджменту. Під її керівництвом підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Зав. кафедри менеджменту – д.е.н., професор Шимановська-Діанич Л.М.:

 • кабінет    406а
 • телефон   (0532) 50-25-16

Викладацька:

 • кабінети   406, 407
 • телефон   (0532) 50-25-16
 • e-mail    mened@puet.edu.ua

Закріплена навчальна аудиторія:

 • кабінет   437

Сторінки в соцмережах:

Кафедра менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю 073 Менеджмент освітньо-професійні програми Менеджмент та Бізнес-адміністрування;
 • Магістр за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньо-професійні програми Менеджмент та адміністрування, Бізнес-адміністрування
 • Магістр за спеціальністю 076 Підприємництво та торгівля, освітньо-професійна програма Логістичний менеджмент

Більш детальну інформацію про спеціальності можна знайти на сайті університету https://vstup.puet.edu.ua/

Найбільш обдаровані випускники можуть вступити і навчатися в докторантурі та аспірантурі Полтавського університету економіки і торгівлі за денною (очною) та заочною формами.

Графік надання консультацій НПП кафедри менеджменту та ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти на 2023-2024 н.р.

ПІБ НПП

День, час

Аудиторія

Барибіна Я.О.

Середа 9:30-10:50

406

Білінська О.П.

Щодня (за домовленістю)

Онлайн

Бондар-Підгурська О.В.

П’ятниця 11:00-12:00

406

Власенко В.А.

Середа 12:40-14:00

406

Гусаковська Т.О.

Понеділок, Вівторок 11:00-12:20

407

Козюра І.В.

Четвер 11:00-12:20

407

Кужель Н.Л.

Четвер 12:40-14:00

406

Лозова О.В.

Середа 11:00-12:20

406

Остряніна С.В.

Понеділок 12:40-15:40

406

Рибалко-Рак Л.А.

Середа 11:00-12:20

406

Тягунова З.О.

Понеділок 9:00-12:00

Онлайн baffy.sxema@gmail.com

Філіна С.В.

Середа 11:00-12:20

406

Чайка І.П.

П’ятниця 12:20-13:30

406

Шимановська-Діанич Л.М.

Середа 12:40-14:00

406

Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії:

Положення про правила вирішення  конфліктних ситуацій у ПУЕТ:

Кодекс честі студента:

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами кожної освітньої програми вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів:

Рівень вищої освіти

Обсяг в кредитах ЄКТС

молодший бакалавр 30 кредитів
бакалавр 60 кредитів
магістр 22,5 кредитів

Що пропонує обирати Університет?

Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік) в розрізі курсів

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр 4 дисципліни
бакалавр 2 дисципліни щорічно
магістр 2 дисципліни

Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності.

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр 2 дисципліни
бакалавр 2 дисципліни щорічно
магістр 12,5 кредитів

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так і в інших закладах вищої освіти, відповідно до двосторонніх договорів між закладами вищої освіти.

Вибір здійснюється у другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

Тематичні новини

Якість освітньої програми “Менеджмент” підтверджено!

28 травня 2024 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми доц. Гусаковську Т.О., професорсько-викладацький колектив, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, причетних до цієї події. Об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів […]

135

Вебінар “Міжнародне патентування українських стартапів”

31 травня доцентка кафедри менеджменту, к.е.н. Тетяна Гусаковська долучилась до вебінару “Міжнародне патентування українських стартапів” за участю IP Офісу в межах менторської програми проєкту HIVE “HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship”. Вебінар проводився за підтримки Регіонального Інноваційного Хабу #dniprotech та Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій National IP&Innovations Hub. Спікерами вебінару виступили: Ігор Шевченко […]

29

ПУЕТ запустив Школу проєктного менеджменту

У Полтавському університеті економіки і торгівлі, в рамках Марафону з якості ПУЕТ, стартували заняття Школи проєктного менеджменту. У Великій залі засідань зібралися  підприємці, учасники громадських організацій, представники місцевих університетів, учнівська молодь закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади та студенти Полтавського фахового кооперативного коледжу. Загалом, перше заняття Школи проєктного менеджменту ПУЕТ в офлайн форматі відвідали […]

105

Вітаємо Яніну Барибіну з нагородженням Почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації

Вітаємо доцентку кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі, кандидатку економічних наук Барибіну Яніну Олександрівну з нагородженням Почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у збереження української культурної спадщини й розвиток музейної справи Полтавщини та з нагоди Міжнародного дня музеїв.

49
Марафон ВІДВЕРТО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ Алла Заяць

Марафон ВІДВЕРТО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ

Тема: “Як управляти власною енергією під час навчання, щоб все встигати” Спікерка: Алла Заяць – травмаедукаторка, HR та soft-skill тренерка з 12-річним досвідом роботи. Авторка книги “Енергетичний менеджмент: практичний посібник з керування власною енергією”. Дата: 15.05 Час: 11:00 Місце зустрічі: онлайн, платформа zoom

80

Кафедра менеджменту ПУЕТ продовжує марафон ВІДВЕРТО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ

Цього разу мова йтиме про логістику та трейдинг зерна під час війни із керівником департаменту закупівель ТОВ УЗТК Трейд Олексієм Бондаренко. Студенти та всі зацікавлені можуть приєднатись за посиланням Коли? 2 травня об 11:00 Де? Онлайн платформа ZOOM Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83512466433… Meeting ID: 835 1246 6433 Passcode: 478541

29

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент»

У Полтавському університеті економіки і торгівлі 03.04.2024-05.04.2024 року у віддаленому (дистанційному) режимі проходитиме акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за посиланням У рамках акредитаційної експертизи 03 квітня 2024 року проходитиме відкрита зустріч, на яку запрошуються усі бажаючі. Тема: Відкрита […]

98

Запрошуємо приєднатися до Марафону – ВІДВЕРТО ПРО МЕНЕДЖМЕНТ БФ «МХП – Громаді»: проєкти, комунікації, бізнес та культуру

Дата: 14 березня Час: 11:00 год Місце: Онлайн платформа Zoom Гостею зустрічі буде Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду “МХП – Громаді”, яка розповість про особливості управління Благодійним фондом та проєкту діяльність. Модераторкою заходу виступить Яніна Барибіна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту. Захід відбудеться в рамках вивчення дисциплін: управління корпоративною соціальною відповідальністю, комунікаційний та […]

80
БІЛЬШЕ НОВИН