Eng
138

30 серпня 2023 року відбулося засідання Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі

Чергове засідання Вченої ради університету розпочалося з урочистого вручення нагороди. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у підготовку конкурентоспроможних фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, ґрунтовність наукових студій, відданість кооперативним цінностям та з нагоди 50-річчя з дня народження Почесною грамотою університету був пошанований доктор наук з державного управління,  професор кафедри менеджменту Ігор Валерійович Козюра.

Вчена рада розглянула важливі питання, пов’язані із забезпеченням якості діяльності університету.

Про відповідну державним стандартам якість підготовки випускників – здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра і магістра за результатами підсумкової атестації доповіла директорка Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Віталіна Шимановська.

Заслухавши інформацію директорки Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олени Гасій, Вчена рада обговорила й затвердила низку підготовлених документів системи управління якістю Полтавського університету економіки і торгівлі, з-поміж яких –  Програма розвитку освітньої діяльності; Програма розвитку наукової та інноваційної діяльності; Програма розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів; Програма розвитку підприємницького напряму; Концепція розвитку фізичного виховання та студентського спорту здобувачів вищої освіти на 2023–2027 роки та ін.

Вчена рада ухвалила рішення про зміну гарантів кількох освітніх програм, спрямовану на їх удосконалення.

Активну зацікавленість членів Вченої ради викликав аналіз результатів анонімного опитування здобувачів вищої освіти щодо доброчесності та актикорупційної роботи в університеті, який ґрунтовно здійснив помічник уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції – бакалавр спеціальності 081 Право Сергій Репов. Відповіді в анкетах засвідчують високий рівень нетерпимості до проявів недоброчесності загалом і корупції зокрема в спільноті ПУЕТ. Так, доповідач акцентував на тому, що 92 % респондентів констатують дотримання антикорупційної політики в університеті, а 93,5 % не стикалися з фактами корупції в ньому. Цінними, за слушним твердженням голови Вченої ради, ректора Олексія Нестулі, є висловлені в опитуванні рекомендації щодо підвищення культури доброчесності академічного середовища. Вони засвідчують свідому громадянську позицію і моральну зрілість ПУЕТівської молоді і мають реалізуватися в діяльності вишу.

Вчена рада розглянула питання щодо роботи аспірантури і затвердила рішення щодо зміни наукового керівника та відрахування аспірантів.  Вона підтримала клопотання про продовження терміну роботи на посаді студентського омбудсмена Вікторії Орел.

Вчена рада затвердила кандидатури на призначення персональних стипендій Вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2022–2023 навчального року. У першому семестрі нового навчального року її отримуватимуть:

Єлизавета Ніколаєнко – студентка 2 курсу спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Менеджмент;

Ростислав Пугач – студент 2 курсу спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини освітньої програми  «Міжнародний бізнес»;

Антон Філіпповський – студент 2 курсу спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа освітньої програми «Готельно-ресторанна справа;

Катерина Ханжин – студентка 3 курсу спеціальності 122 Комп’ютерні науки  освітньої програми «Комп’ютерні науки»;

Ілона Телятник – студентка 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Анна Сідаш – студентка 2 курсу спеціальності 075 Маркетинг освітньої програми «Маркетинг»;

Анастасія Панько – студентка 2 курсу спеціальності 051 Економіка освітньої програми «Бізнес-економіка»;

Руслан Плахотний – студент 3 курсу спеціальності 242 Туризм і рекреація освітньої програми «Туризм».

На звершення засідання голова Вченої ради, ректор Олексій Нестуля подякував колективу університету за виявлену корпоративну солідарність і високу відповідальність під час проведення вступної кампанії та привітав з прийдешнім Днем знань.

БІЛЬШЕ НОВИН