Eng
55

Атестаційний екзамен із другої іноземної мови і перекладу

22 грудня 2021 року проведено атестаційний екзамен із другої іноземної мови і перекладу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Атестаційний екзамен мав на меті виявити рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, глибину знань, умінь та навичок випускників із другої іноземної мови – німецької, а також їхні уміння здійснювати повний адекватний переклад.

Спочатку магістранти виконували тестові завдання із використанням системи Moodle. Загалом кожен студент виконав 50 тестових завдань, які генерувалися в довільному порядку автоматично. Завдання тесту спрямовані на уміння визначати відповідні мовні явища, здійснювати їх систематизацію та інтерпретацію, виходячи із загальних закономірностей мови. Оцінювалися також лексичні та граматичні знання, уміння і навички здобувачів вищої освіти.

Наступний етап атестаційного екзамену – переклад запропонованого німецькомовного автентичного тексту певного жанру. Під час відповідей студенти продемонстрували достатній рівень володіння практичними навичками перекладу з урахуванням тематики, а саме: розуміння принципів перекладу текстів художнього, політичного, соціально-економічного та науково-технічного напрямів; уміння визначати граматичні та лексичні трансформації, які доцільно вжити у перекладі; використання основних прийомів перекладу; навички аналізу конкретного мовного матеріалу тощо.

Вітаємо наших студентів із успішним складанням атестаційного екзамену! Запрошуємо приєднатися до асоціації випускників ПУЕТ!

1740
БІЛЬШЕ НОВИН