Eng
44

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання за освітньою програмою «Економічна кібернетика»

20 червня 2024 року на кафедрі економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем #ПУЕТ відбулась успішна атестація здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання  освітньої програми «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» шляхом складання атестаційного екзамену. Склад комісії (згідно наказу № 101–Н від 14 травня 2024 року).

Голова комісії: Світлична Алла Василівна, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій  Полтавського державного аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент

Члени комісії:

Рогоза Микола Єгорович, завідувач  кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор

Перебийніс Василь Іванович, професор закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем, доктор економічних наук, професор

Секретар: Чубенко Ірина Андріївна, старший лаборант закладу вищої освіти кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем

На початку екзамену з вітальним словом до здобувачів вищої освіти звернулись Голова комісії Світлична Алла Василівна та  завідувач кафедри Рогоза Микола Єгорович з побажанням успішного завершення навчання.

Гарант освітньої програми «Економіка підприємства» Перебийніс Василь Іванович запросив продовжити навчання  за в магістратурі #ПУЕТ за  рівнем «Магістр»

Колектив кафедри економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем Полтавського університету економіки і торгівлі #ПУЕТ вітає здобувачів вищої освіти освітньої програми «Економічна кібернетика» з успішним завершенням навчання за освітньо-професійним рівнем «бакалавр»!!!!

БІЛЬШЕ НОВИН