Eng
66

Досвід впровадження інновацій від кооперативних закладів освіти!

16 листопада 2023 року в онлайн режимі відбулося чергове засідання Ради ректорів і директорів закладів вищої і фахової передвищої освіти споживчої кооперації України.

Захід розпочався з презентації Лідії Герасимівни ВОЙНАШ – членкині Правління Укркоопспілки, директорки НМЦ “Укоопосвіта”, к.е.н. про результати прийому до кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти у 2023 році і завдання щодо проведення профорієнтаційної роботи. Лідією Войнаш відмічені позитивні тенденції до збільшення контингенту здобувачів кооперативних закладів освіти.

Інноваційною була доповідь Юрія Сергійовича МАТВІЄНКА — проректора з науково-педагогічної роботи, доцента, к.пед.н. про впровадження імерсивних технологій в освітній процес кооперативних закладів освіти. Спікером зроблено акцент на  успішне впровадження імерсивних технологій в профорієнтаційну роботу ПУЕТ. Таку ж увагу учасників викликав і досвід  використання в освітньому процесі професійно-орієнтованих технологій.

Жваве обговорення викликав досвід впровадження елементів дуальної освіти у Львівському торговельно-економічному університеті від Богдана Богдановича СЕМАКА проректора з наукової роботи, професора, д.е.н.

Окрему увагу приділено питанням, що виникають в організації освітнього процесу та діяльності кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти: джерела фінансування здобуття фахової передвищої освіти в кооперативних закладах освіти; внутрішня система забезпечення якості освіти у закладах фахової передвищої освіти; запровадження в освітні програми окремих блоків та модулів щодо ментального здоров’я особистості в умовах війни; організація індивідуального навчання здобувачів освіти в умовах воєнного стану; ліцензування нових спеціальностей в умовах сьогодення; атестація педагогічних працівників у 2024 році.

Кооперативна спільнота за новації!

БІЛЬШЕ НОВИН