Eng
93

Друга сесія Всеукраїнського онлайн-форуму «Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану»

28 квітня 2022 року директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ Олена ГАСІЙ взяла участь у другій сесії Всеукраїнського онлайн-форуму «Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану», на якому обговорювалися практичні аспекти забезпечення якості вищої освіти в Україні.

Спікерами заходу були:

Олег ШАРОВ (Міністерство освіти і науки України), який розповів про особливості відновлення освітнього процесу у дистанційному/змішаному форматі у закладах вищої освіти на територіях, де це можливо.  Визначено пріоритетні завдання щодо підтримки людей, які стали на захист держави, у т.ч. викладачів та студентів; безпеки співробітників та студентів, а також освітнього процесу та його реалізації. Підсумовуючи, спікер зазначив, що якість освіти в умовах воєнного стану – це справа сумління та відповідальності кожного викладача.

Михайло РАК (Українська асоціація студентів – UAS), що виступив з темою «Студентство в умовах воєнного часу» через призму якості освіти. Поділившись досвідом роботи як експерта НАЗЯВО, наголосив, що студент є рівноправним учасником освітнього процесу. Тому реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні є важливою, оскільки у вищій освіті немає таких процесів, на які б студенти не могли впливати. Особливо важливо налагоджувати форми взаємодії студентів та адміністрації, дослухатися до думки студентів, використовувати можливості неформальної освіти. Проведений аналіз представлених результатів загальнонаціонального опитування студентів стосовно організації освітнього процесу та вступної кампанії дав змогу встановити реальні можливості навчатися, а також рівень організації освітнього процесу закладами вищої освіти, бажання продовжувати навчання, способи комунікації закладів вищої освіти із студентами стосовно подальшої організації освітнього процесу в умовах воєнного часу тощо.

Юрій УШЕНКО, Валентина ДВОРЖАК (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, тема «Впровадження проєктного навчання на прикладі кафедри комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича») зосередили увагу на досвіді впровадження проєктного навчання для здобувачів вищої освіти як ефективного інструменту залучення до наукового дослідження, командної праці та роботи на результат. При цьому додатковою мотивацію для здобувачів вищої освіти до активної участі в розробці конкретного проєкту слугувало залучення зовнішніх стейкхолдерів-роботодавців, як менторів проєкту. Поєднання дистанційної освіти та практичного досвіду компаній створює розуміння для майбутнього випускника, яким  критеріям якості він має відповідати на запити стейкхолдерів.

Крім цікавих доповідей, спікери відповіли на поставленні питання та надали коментарі.

Вдячні за плідну дискусію! Все буде Україна!

БІЛЬШЕ НОВИН