Eng

49

Електронний збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (22–23 лютого 2022 року)

Шановні учасники ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (22–23 лютого 2022 року)! На сайті нашої кафедри Ви маєте можливість викачати електронний збірник тез доповідей.

Збірник містить матеріали виступів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», що присвячені висвітленню актуальних питань теорії й практики реалізації концепції ресурсно-орієнтованого навчання як нової освітньої парадигми та особливостям створення сучасних електронних освітніх ресурсів, педагогічних технологій, авторських методик навчання в Україні та за її кордонами.

Свої доповіді учасники презентували у межах роботи таких секцій:

Секція 1. Євроінтеграційний ракурс сучасної освітньої парадигми

Секція 2. Сучасні навчальні ресурси та цифрові технології в освітньому процесі

Секція 3. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання

Секція 4. Проблеми виховання сучасної молоді: ресурсно-орієнтований підхід

Секція 5. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Секція 6. Інноваційні методики навчання у процесі професійної підготовки фахівців

 Завантажити збірник

Запрошуємо до подальшої співпраці та до зустрічі у наступному році!

Контактна інформація: natalkapoltava@ukr.net (д. пед. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Кононец Наталія Василівна).

70
БІЛЬШЕ НОВИН