Eng
48

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір»

8 червня 2022 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір». Київський університет права НАН України виступив одним із співорганізаторів конференції. Конференція відбувалася у змішаному форматі – очно, а для учасників, які не змогли прийняти участь особисто, було забезпечено дистанційну участь за допомогою відеоконференції.

З вітальним словом від імені ректора Київського університету права НАН України, професора, Заслуженого юриста України Ю. Л. Бошицького, до учасників конференції звернулася проректор з наукової роботи, проф. О. В. Червякова. Від імені ректора Полтавського університету економіки і торгівлі проф. О. О. Нестулі учасників привітав проректор з науково-педагогічної роботи проф. О. В. Манжура.

Однією із центральних проблем, яка пронизувала доповіді більшості учасників конференції та постійно виникала у ході обговорення – це відображення у суспільних відносинах та їх правовому регулюванні сучасного виклику Українській державі та її народу – збройній агресії російської федерації.

Цей загальний напрям пронизував доповіді щодо випереджаючого розвитку економіки України післявоєнного стану (проф. О. В. Червякова), особливостей передачі та примусового відчуження приватного майна в умовах правового режиму воєнного стану (проф. В. С. Котковський), права на охорону здоров’я в умовах військових дій як поєднання приватного та публічного інтересів (проф. О. В. Солдатенко), щодо потреби легітимації операцій із криптовалютою під час воєнного стану (проф. Б. В. Деревянко), запобігання владному свавіллю (свавільності) (проф. Г. В. Лаврик) та інших. Було заслухано доповіді усіх учасників конференції, які прийняли участь у конференції як очно, так і дистанційно.

За результатами ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» її учасниками підготовлені та схвалені рекомендації. Зокрема, учасники підсумували, що сучасні виклики вимагають належного реагування зі сторони юридичної академічної спільноти. Сьогодні основним з таких викликів є збройна агресія російської федерації. Для ефективного упорядкування суспільних відносин в умовах збройної агресії та воєнного стану науковці мають активно долучатися до удосконалення регулювання правових відносин та доносити свою позицію до органів, відповідальних за нормотворчу та правозастосовну діяльність.

БІЛЬШЕ НОВИН