Eng

25

Міністерством освіти і науки України розроблено Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в системі формальної освіти

В Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за №328/37664 зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2022 року №130 «Про затвердження Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти».

Порядок визначає:

  • загальні вимоги до процедур визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти; 
  • коло інституцій і осіб, на яких поширюється дія цього Порядку; 
  • перелік і послідовність процедур визнання; 
  • вимоги до Порядку визнання результатів неформального або інформального навчання закладу освіти; 
  • порядок подання заяв та ідентифікації результатів неформального або інформального навчання; 
  • організацію та проведення процедур оцінювання; 
  • врахування підсумків визнання результатів неформального або інформального навчання в подальшому освітньому процесі.

Відповідно до зазначеного Порядку, для забезпечення проведення процедур визнання результатів неформального та/або інформального навчання, заклад освіти розробляє власний порядок визнання та самостійно визначає конкретні організаційні та інші аспекти процедур визнання, уповноважує на їх виконання відповідні структурні підрозділи, призначає уповноважених осіб і визначає методи оцінювання. Формат оцінювання здобувачів освіти також визначається навчальним закладом.

Джерело https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozrobleno-poryadok-viznannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-shlyahom-neformalnoyi-taabo-informalnoyi-osviti-v-sistemi-formalnoyi-osviti

БІЛЬШЕ НОВИН