Eng
224

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу»

4-5 грудня 2023 року відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу», організована кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі #ПУЕТ.

Програма конференції передбачала висвітлення питань з трьох напрямків: впровадження концепції Zero-waste в інноваційних технологіях харчових продуктів; екологізації харчових виробництв та актуальних проблем якості і безпечності харчової продукції; реалізації концепції Zero-wаste в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Активну участь в конференції взяли колеги з Литви, Словаччини, Ісландії, Швейцарії, Туреччини, Грузії, Казахстану, долучилися науковці та здобувачі освіти з 13 закладів вищої освіти різних регіонів України, професіонали-практики, стейкхолдери та випускники.

Привітав учасників конференції ректор ПУЕТ, професор Нестуля О.О., який акцентував на важливості впровадження ресурсоощадних і безвідходних технологій, зокрема, в галузі харчових виробництв. З вітальним словом та висвітленням основних напрямків досліджень кафедри ТХВРГ у виробництві харчових продуктів з використанням концепції Zero-waste виступила завідувачка кафедрою, професорка Хомич Г.П.

У перший робочий день конференції на пленарному засіданні розглянуто перспективи застосування біодеградабельного пакування для кондитерських виробів, вплив чистоти довкілля на отримання екологічно чистої харчової продукції в Україні та Швейцарії, напрямки впровадження концепції Zero-waste при виготовленні харчової продукції з використанням українських кулінарних традицій. Зацікавленість виявили доповіді про шляхи переробки органічних відходів та застосування принципів Zero-waste в ресторанах Європи та досвід використання безвідходних технологій на прикладі литовських підприємств. Практичний інтерес викликав досвід запровадження технології переробки відходів рослинництва в продукцію грибівництва. Також розглядалися виклики отримання екологічно чистої продовольчої сировини, відновлення готельно-ресторанної індустрії та туристичного бізнесу, пов’язані з військовими діями.

Під час другого робочого дня конференції свої наукові напрацювання презентували студенти І-V курсів спеціальності 181 Харчові технології ПУЕТ, а також здобувачі інших навчальних закладів (програма конференції представлена на фото).

В цілому до конференції в режимі онлайн долучилося більше 120 учасників, що підтверджує зацікавленість науковців та практиків та актуальність теми, яка обговорювалася. До збірника матеріалів конференції було подано 109 тез доповідей.

Приємно зазначити, що даний захід отримав численні схвальні відгуки. Ми щиро вдячні усім, хто взяв участь у конференції в якості безпосередніх учасників, хто приймав участь, надіславши свої тези, і хто просто зацікавився змістом конференції і приєднався в якості слухачів. Бажаємо усій науковій спільноті та фахівцям галузі подальших успіхів та вагомих результатів в напрямку реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні та реалізації концепції Zero-waste у харчових технологіях, сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу.

БІЛЬШЕ НОВИН