Eng
92

Модель змішаного навчання (flex model blended learning) у підготовці магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

20-22 жовтня 2021 року доцентка кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор педагогічних наук Кононец Наталія Василівна, членкиня громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», взяла участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції інноваційного формату «СВІТОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНІЙ ОСВІТІ».

На онлайн-пленарному засіданні вона виступила з доповіддю на тему «Модель змішаного навчання (flex model blended learning) у підготовці магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи»», у ході якої висвітлила дієві механізми удосконалення процесу фахової підготовки магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка у ЗВО у контексті імплементації гнучкої моделі змішаного навчання. Наталія Василівна відзначила, що саме завдяки можливостям ПУЕТ (комп’ютерні аудиторії, доступ до Інтернету, повне забезпечення усіх дисциплін дистанційними курсами, електронна бібліотека, репозиторій ПУЕТ), нині процес реалізації гнучкої моделі змішаного навчання (Flex model blended learning) для підготовки магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» є можливим нині і буде перспективним і надалі, оскільки така ідея виникла саме у магістрантів, більшість із яких працюють за фахом і не завжди мають можливість відвідувати заняття в університеті. Нині очевидно, що рух до зближення та взаємодоповнення традиційної та дистанційної освіти замість конкуренції між ними, удосконалення методик змішаного навчання як невід’ємного складника фахової підготовки магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у сучасних реаліях, є тією унікальною можливістю, що забезпечить їх якісну підготовку під час навчання у ЗВО. 

БІЛЬШЕ НОВИН