Eng

16

Навчання на курсах підвищення кваліфікації МІПК

У період із 06 по 10 вересня 2021 року відбулося навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмами: – «Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання»; – «Використання ділових ігор в навчальному процесі»; – «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання»; – «Використання технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальності в освітньому процесі»; – «Сучасні засоби гейміфікації освітнього процесу». Основною метою цих курсів є розвиток у слухачів професійної компетентності щодо фахових методик та інноваційних технологій використання, моделювання й конструювання інтерактивних методів навчання, підвищення ефективності освітнього процесу під час організації змішаного та дистанційного навчання, використання інформаційно-комунікативних і цифрових компетентностей. Під час вебінарів слухачі курсів ставили запитання та обговорювали їх із доповідачами – авторами курсів (Матвієнко Ю.С, Юрко І.В.), а також отримали консультації щодо виконання завдань із кожного навчального модуля. Усі учасники залишились задоволеними від спілкування. Наприкінці навчання отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

БІЛЬШЕ НОВИН