Eng

34

Навчання на курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

У період із 17 по 21 січня 2022 року педагогічні працівники фахової передвищої та вищої освіти пройшли курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за навчальними програмами «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання», «Упровадження STREAM в освітньому процесі: проблеми та їх вирішення», «Сучасні засоби гейміфікації освітнього процесу».

Автор курсів – Матвієнко Юрій Сергійович, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Метою курсів є: удосконалення фахової майстерності педагогів у методиці використання сучасних інформаційних технологій, методиці використання технології гейміфікації з метою урізноманітнення форм роботи з аудиторією та підвищення ефективності освітнього процесу під час організації змішаного й дистанційного навчання; оволодіння навичками організації дистанційного навчання; удосконалення фахової майстерності педагогів у методиці впровадження STEAM-освіти в закладі й використання сучасних програмно-апаратних комплексів і вимірювальних лабораторій під час організації та проведення STEAM-уроків і забезпечення інтегрованих курсів.

Під час вебінару слухачі курсів обговорювали питання матеріалу, отримали консультації щодо виконання завдань.

Після навчання отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

65
БІЛЬШЕ НОВИН