Eng

75

Нове видання у історико-краєзнавчих дослідженнях видатних постатей Полтави

24 червня 2021 року завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, д.і.н., професор, секретар Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України   Ірина Петренко у Полтавській обласній науковій універсальній бібліотеці імені І.П. Котляревського презентувала свою монографію  «Історик Наталія Мірза-Авакянц (1889–1940?): життя і наукова спадщина»   (Полтава : ПУЕТ, 2021. – 235 с. – 2-ге вид., допов. і переробл.).

У монографії на основі епістолярної спадщини й наукових праць, нововиявлених архівних документів, зокрема приватного архіву родини, представлено життєвий шлях і наукову діяльність Наталії Юстівни Мірза-Авакянц – українського історика, педагога, методиста, професора Полтавського, Харківського й Донецького (м. Луганськ) інститутів народної освіти, завідувача кафедри історії України Київського університету, однієї із засновників Полтавського товариства дослідження та охорони пам’яток старовини й мистецтва, дійсного члена Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури академіка Д. І. Багалія.

У дослідженні акцентовано увагу на історико-фемінологічних студіях ученої. Міститься основна бібліографія праць Н. Мірза-Авакянц.

Дослідження розраховано на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

БІЛЬШЕ НОВИН