Eng

31

Нові можливості практико-орієнтованого навчання магістрів освітньої програми «Туризм»

Основою формування конкурентних переваг туристичного підприємства є впровадження у його діяльність CRM-систем управління взаємовідносинами зі споживачами. Використання CRM-систем дозволяє не тільки точно планувати обсяги продажів, але і вчасно визначити ринкові зміни, які призведуть у майбутньому до формування нових потреб клієнтів і постійному підтриманню сприятливого іміджу туристичної фірми. У ПУЕТ з’явилися нові можливості практико-орієнтованого навчання завдяки використання у навчальному процесі студентів освітньої програми «Туризм» однієї з провідних українських CRM-систем «All-Inclusive», що дозволить набути нові знання та підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

74
БІЛЬШЕ НОВИН