Eng

20

ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

12.02.2021 року завідувачка кафедри фінансів та банківської справи Олена Яріш, як представник академічної спільноти, взяла участь у обговоренні Проектів освітніх програм «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування у Полтавській державній аграрній академії.

Під час виступу пані Олена наголосила на важливості академічної мобільності студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників як одного з пріоритетних напрямів забезпечення якості підготовки та підвищення конкурентоспроможності випускників ЗВО на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці.

У ході зустрічі обговорювалися вже налагоджені тісні зв’язки між закладами вищої освіти в рамках Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавською державною аграрною академією та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

БІЛЬШЕ НОВИН