Eng

26

Підсумкова атестація з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр

25 березня 2022 року проведено онлайн підсумкову атестацію з німецької мови для спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма «Філологія» ступеня бакалавр (група Філ б – 51 заочна форма навчання).

Атестаційний екзамен мав на меті виявити рівень теоретичної та практичної підготовки, умінь і навичок студентів із другої іноземної мови, а також уміння здійснювати повний адекватний переклад.

Атестаційний екзамен із другої іноземної мови і перекладу (німецька) складався з двох частин: теоретичної – спрямована на визначення рівня лексичної та граматичної компетентностей студентів із сучасної німецької мови та їх умінь будувати розповіді в межах заданої тематики (студенти виконували комплексний тест – усього 50 різних завдань, які формує випадковим чином програма Moodle зі своєї бази, на виконання 1 год. 20 хв.); практичної – спрямована на перевірку рівня вмінь і навичок читання, перекладу та переказу автентичних німецьких текстів визначеної тематики, а також умінь і навичок здійснення адекватного перекладу (програма Moodle випадковим чином обирає текст, загальний обсяг якого до 2000 знаків).

Студенти продемонстрували практичні навички перекладу автентичних текстів. Виконані завдання свідчать про набуті вміння аналізувати конкретний мовний матеріал у лексиці та граматиці сучасної німецької мови.

Для проведення атестаційного екзамену організовано комісію у складі голови та екзаменаторів (членів).

Голова комісії: Воскобойник В. І., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри англійської та німецької філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Екзаменатори: Тупиця О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Сухачова Н. С., кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української, іноземних мов та перекладу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Працюємо кожен на своєму фронті. Все буде Україна!#puet

БІЛЬШЕ НОВИН