Eng

21

Підсумки першого навчального тижня студентів-першокурсників ПУЕТ

Перший навчальний тиждень для першокурсників ПУЕТ видався досить цікавим, інформативним та насиченим. Традиційно, навчання розпочалося зі знайомства з ректором університету Нестулею Олексієм Олексійовичем та з теми доповіді: «Вища освіта України та позиціонування Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у Європейському освітньому просторі». Під час лекції Олексій Олексійович звернув увагу здобувачів вищої освіти на сутність університетської освіти, пріоритети розвитку діяльності ПУЕТ, детально зупинився на стандартах вищої освіти України та їх імплементацію в освітню діяльність університету. В продовження, завідувачем науково-організаційного відділу Сарапин Вітою Василівною були розкриті Європейські цінності, що становлять основу демократичної України, та окремо приділено увагу академічній доброчесності саморозвитку студентів  ПУЕТ.  Під час університетської освіти директор Навчально-наукового Інституту лідерства Нестуля Світлана Іванівна ознайомила першокурсників з  найважливішим стратегічним напрямом розвитку ПУЕТ – упровадження лідерської управлінської парадигми як умови забезпечення особистісного та професійного успіху студента та випускника. До уваги студентів було запропоновано майстер-клас  «Лідерство. Виграти гру», що емоційно об’єднав усіх першокурсників.   Проректор з науково-педагогічної роботи Манжура Олександр Васильович наголосив на вагомості наукової складової діяльності студентів як невід’ємної складової підготовки здобувачів вищої освіти й разом зі студентським активом розкрили особливості студентського самоврядування як основи демократизації вищої школи та його переваг у формуванні фахового та особистісного саморозвитку студентів. Від першого проректора Педченко Наталії Сергіївни першокурсники дізнались про індивідуальну освітню траєкторію розвитку студента як персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти та можливості академічної мобільності здобувачів вищої освіти.  «Як розпочати власну справу» або підприємницький напрям розвитку університету було розкрито провідними науково-педагогічними працівниками університету, зокрема керівником Молодіжного бізнес-центру доцентом кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Юрком Ігорем Вікторовичем, завідувачем кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Франко Людмилою Сергіївною та доцентом кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Туль Світланою Іванівною, котрі поділилися власним проектним досвідом та представили презентацію на тему: «ПУЕТ – море можливостей для розвитку молоді». Отож, з перших зустрічей студенти долучаються до розбудови освітнього середовища університету, знайомлячись з чіткою стратегією його розвитку, що заснована на лідерській управлінській парадигмі та поєднує три складових: розвиток освітньої діяльності, розвиток наукової та інноваційної діяльності й розбудову підприємницького напряму розвитку університету. Таким чином,  кожен учасник є не просто об’єктом, а безпосереднім суб’єктом освітнього процесу, активним членом єдиної родини ПУЕТ, місією якого є: «Разом до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України». Dream big. Продовжуємо слідкувати за успіхами наших першокурсників.

68
БІЛЬШЕ НОВИН