Eng

62

Підвищення кваліфікації у ПУЕТ

Війна рф проти України поставила багато викликів перед системою освіти нашої країни та її інститутів. Попри всі труднощі, вони справилися з ними. Переважна більшість закладів освіти продовжують свою роботу, піклуючись про забезпечення якості освітнього процесу.

          Вона неможлива без постійного вдосконалення педагогів, підвищення їх кваліфікації. Не випадково Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ і після початку війни продовжує ефективно працювати.

          Сьогодні відбувся випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». Заняття проводилися за навчальними програмами: «Вдосконалення майстерності  викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання (д.пед.н. Нестуля С.І.), «Розвиток професійних можливостей сучасного педагогічного працівника (д.пед.н. Нестуля С.І.), «Інноваційні методи навчання» (д.пед.н. Нестуля С.І.), «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання» (к.пед.н. Матвієнко Ю.С.), «Використання технологій  віртуальної, доповненої  та змішаної реальності в освітньому процесі (к.пед.н. Матвієнко Ю.С.), «Використання ділових ігор в навчальному процесі (к.е.н. Юрко І.В.), «Метод навчання – casa-study” (к.е.н. Юрко І.В.) .

          Всього за цими програмами навчалися 13 слухачів з 7-х ЗВО України: Житомирського торговельно-економічного фахового коледжу Державного торговельно-економічного університету, Політехнічного фахового коледжу Криворізького національного університету, Лубенського лісотехнічного фахового коледжу, Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Полтавського фахового коледжу Національного університету харчових технологій, Подільського медичного фахового коледжу ім. В.О.Жуковського, Одеського обласного базового медичного фахового коледжу.

          Всі слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

БІЛЬШЕ НОВИН