Eng

36

Підвищення кваліфікації

Війна внесла свої корективи, беззаперечно, у кожну сферу нашого життя. Однак, попри всі найтяжчі складнощі, які виникли у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням, потрібно продовжувати вірити в краще майбутнє та не забувати про значущість освіти. Саме тому Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» продовжує свою роботу.

Сьогодні відбувся черговий випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації за навчальними програмами: «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника» (д. пед. н. С. І. Нестуля), «Інноваційні методики навчання» (д. пед. н. С. І. Нестуля), «Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання» (к. пед. н. Ю. С. Матвієнко), «Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання» (к. е. н. І. В. Юрко), «Метод навчання – case-study» (к. е. н. І. В. Юрко), «Інноваційні методи навчання у вищій школі» (к. е. н. І. В. Юрко), «Міжнародні економічні відносини» (к. е. н. І. А. Артеменко), «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагога. Ключові компетентності XXI ст.» (д. пед. н. С. І. Нестуля), «Освітній менеджмент у контексті формування сучасної парадигми освіти ХХІ ст.» (д. е. н. Л. М. Шимановська-Діанич). В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання.

За цими програмами навчалися 14 викладачів із 11 закладів вищої освіти України: Лубенського лісотехнічного фахового коледжу; Відокремленого структурного підрозділу «Миргородський фаховий коледж ім. М. Гоголя; Національного університету «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»»; Закладу вищої освіти «Криворізький будівельний коледж»; Житомирського торговельно-економічного фахового коледжу; Державного торговельно-економічного університету; Фахового коледжу економіки та бізнесу Дніпровського національного університету ім. О. Гончара; Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»; Комунального закладу «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж»; Національної академії статистики, обліку та аудиту; Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; Полтавського фахового коледжу мистецтв ім. М. В. Лисенка; Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж».

Наші випускники отримали Свідоцтва та Сертифікати про підвищення кваліфікації.

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

24
БІЛЬШЕ НОВИН