Eng

42

Полтавський університет економіки і торгівлі обрано для проведення Дня кар’єри ЄС в Полтаві у 2021 році

Дні Кар’єри ЄС відбуваються в Україні упродовж 5 років. Полтавський університет економіки і торгівлі був офіційним партнером проведення Днів кар’єри ЄС у 2019 і 2020 роках та був обраний партнером проведення Дня кар’єри ЄС у Полтаві у 2021 році.  Дата проведення – 20 жовтня 2021 року. Формат проведення заходу буде узгоджено відповідно до карантинних обмежень.

День Кар’єри ЄС – це серія публічних заходів, учасники можуть поділитися думками, власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні молодій людині, щоб зробити успішну кар’єру.

Програма Дня кар’єри передбачатиме:

 1. Панельну дискусію «Професійний розвиток та європейська інтеграція».
 2. Тренінги з особистісних і професійних навичок, з питань кар’єри та пошуку роботи.
 3. Ярмарок вакансій, де місцеві фірми діляться пропозиціями роботи для молодих людей, а молоді люди можуть влаштуватися на роботу.

Заходи відбуваються за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні».

Метою проведення Днів кар’єри ЄС є поширення знань і розвиток навичок, необхідних студентам і молоді для того, щоб стати успішними в контексті європейської інтеграції України.

Завданнями Днів кар’єри ЄС є:

 • Обговорення тенденцій на ринку праці;  знань і навичок, яких очікують роботодавці від майбутніх працівників;  знань і навичок, необхідних молодим підприємцям.
 • Поширення принципів та підходів Європейського Союзу у сферах молодіжної зайнятості, навчання протягом життя, а також пріоритетів соціального та економічного розвитку ЄС для формування світогляду учасників Днів кар’єри ЄС та широкої цільової аудиторії.
 • Розвиток навичок комунікації, співробітництва, самопрезентації та пошуку роботи, емоційного інтелекту та інших soft skills.
 • Представлення кращих практик взаємодії вищих навчальних закладів із роботодавцями для прогнозування потреб у знань і навичках.
 • Презентація можливостей навчання і стажування, підтримки бізнесу, досліджень, старт-апів, які надаються Європейським Союзом в Україні.
 • Посилення співпраці між представниками Мереж ЄС.

Тематичні пріоритети цього року:

–  Рамка Компетентностей для навчання протягом життя (далі – Рамка)

Метою Рамки є встановлення довгострокових орієнтирів для освітніх програм держав-членів ЄС зокрема для того, щоб молоді люди підтримували і розвивали знання, навички, необхідні для повноцінної участі у житті суспільства та адаптації до змін на ринку праці. Вперше Рамка була схвалена  у 2006 році спільно Європейським Парламентом та Радою ЄС, а у травні 2018 року вона була затверджена у новій редакції Радою ЄС. Досвід використання Рамки державами-членами показав, що передбачені знання, навички та ставлення були відображені у програмах для середньої, вищої та професійної освіти.

В контексті проведення Днів кар’єри ЄС Рамка слугує насамперед прикладом того, як європейські цінності (які у Рамці сформульовані у вигляді ставлень або поведінкових моделей) невід’ємно у знаннях та навичках. Таким чином, розвиток цих знань і навичок формує у світогляді студентів та молоді зв’язок між добробутом, можливостями професійного розвитку, економічною, фінансовою, науково-технологічною потужністю Європейського Союзу з одного боку, та дотриманням європейських принципів та цінностей  – з іншого боку. Публікація ЄК щодо Рамки: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en

 – Пріоритети розвитку економіки ЄС та європейські принципи, цінності

За результатами опитування координаторів Інформаційних центрів ЄС напередодні щорічної зустрічі у листопаді 2020 року, визначено такі теми, які найбільше цікавлять аудиторію:

 1. Цифровізація: розвиток цифрових навичок, безпека та захист прав людини у цифровому середовищі, інтеграція України до цифрового ринку ЄС.
 2. Місцевий економічний розвиток: створення та розвиток кластерів, пріоритетні напрями розвитку громад та регіонів, роль підходів ЄС та допомоги ЄС.
 3. Європейська ідея, європейські цінності та принципи: наукова думка, джерела права, практичні підходи до впровадження.
 4. Основи соціальної ринкової економіки: підхід ЄС до розвитку ринку праці, інвестиції у людський капітал, розвиток конкуренції та МСП.
 5. Навколишнє середовище: захист довкілля, циркулярна (кругова) економіка, Європейський зелений курс.

Всі новини про будуть анонсовані на сайті Полтавського університету економіки і торгівлі та офіційних сторінках в соціальних мережах, на сторінках Євроквіз, тому числі  у соціальних мережах Фейсбук https://www.facebook.com/euroquiz.org.ua/ та Телеграм t.me/euroquizz.

Полтавський університет економіки і торгівлі висловлює вдячність усім партнерам, Представництву Європейського Союзу та проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні» за підтримку ініціативи!

70
БІЛЬШЕ НОВИН