Eng
131

Представлення здобувачам вищої освіти 1 курсу Офісу студентського омбудсмена

21 вересня 2023 року відбулося знайомство здобувачів вищої освіти 1-го курсу денної та заочної форм навчання з директором Офісу студентського омбудсмена Вікторією Орел.

Під час зустрічі обговорювалися дії студентів у випадку порушення їх прав, свобод та законних інтересів. Одним зі способів відновлення порушених прав є звернення до студентського омбудсмена ПУЕТ – посадової особи, що здійснює нагляд за дотриманням прав, свобод та законних інтересів студентів Університету, захист прав, свобод та законних інтересів студентів у межах своїх повноважень на постійній основі. УСІ учасники освітнього процесу, незалежно від форми навчання, громадянства та ін.

Вікторія Орел нагадала, що статтею 53 Конституції України встановлено, що кожен має право на освіту, а Законом України «Про вищу освіту» визначено спектр прав та обов’язків здобувачів вищої освіти.

Існують альтернативні способи захисту прав, свобод та законних інтересів учасників освітнього процесу: самовідвід, відмова, самоосвіта тощо.

Також студентський омбудсмен запросила студентів до співпраці та до участі у спільних інформаційних заходах.

Нагадуємо, що звернутися до студентського омбудсмена можна усно чи письмово за допомогою таких засобів комунікації:

Сторінка студентського омбудсмена ПУЕТ: http://www.puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen

БІЛЬШЕ НОВИН