Eng

25

Презентація та обговорення освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2022-2023 навчальний рік

23.03.2022 р. відбулося розширене засідання кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ за участі внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, Серед нагальних питань із забезпечення освітнього процесу під час війни Росії проти України велику увагу було приділено обговоренню проектів освітньо-професійних програм «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» на 2022-2023 н.р.

Завідувачка кафедри фінансів та банківської справи, доцент Яріш Олена презентувала короткий огляд ОПП за спеціальністю, охарактеризувала різні компоненти навчальних планів та  їх забезпечення.

Зовнішні стейкхолдери з числа потенційних роботодавців (Климченко О.І. – директорка представництва Полтава-1 ПрАТ СК «ТАС» приватна; Коломієць О. В. – керівник роздрібного бізнесу Полтавського центрального регіонального відділення АТ «Мегабанк») відмітили, що якість і структура змістової складової освітніх програм не викликають сумнівів і характеризуються логічністю й послідовністю та підтримали позицію щодо орієнтації на практичну підготовку студентів через комплекс запропонованих дисциплін, опанування яких сприяє формуванні у випускників компетентності, що відповідають запитам ринку праці.

Надані рекомендації й побажання стейкхолдерів, а також рекомендації експертів НАЗЯВО, отримані під час процесу акредитації ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього рівня молодший бакалавр, яку кафедра пройшла нещодавно,були внесені до проєктів освітніх програм.

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!

68
БІЛЬШЕ НОВИН