Eng
48

Профіль підготовки здобувача вищої освіти за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес»

13.02.2020 року відбулося розширене засідання науково-методичної групи зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини на тему «Профіль підготовки здобувача вищої освіти за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес».

Директор підприємства ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Довіра-2006» Карюк Віталій Іванович виступив із доповіддю-рекомендацією про основні напрями підготовки здобувачів вищої освіти для сектора міжнародної логістики. Він схвально оцінив зміни освітніх програм щодо збільшення тривалості виробничої практики та розширення можливостей проходження її на закордонних підприємствах. У його доповіді було запропоновано приділяти увагу роботі здобувачів вищої освіти в сучасних комп’ютерних програмах аналітики даних, що викликано діджиталізацією бізнес-операцій.

В обговоренні питань, пов’язаних зі структурою освітніх програм, активно брали участь представники бізнесу м. Полтава: директор підприємства ПП «КМ-5» Бардаков Віктор Миколайович, директор підприємства ТОВ «Центральна промбаза» Новицький Роман Миколайович, директор підприємства ТОВ «ТК» Євротранс» Мишелов Анатолій Вікторович, менеджерка з допоміжної діяльності у сфері фінансів ПП «Брокмайстер» Марюхно Галина Олександрівна, директор підприємства ПП «КОНТУР-4000» Місюкевич Володимир Іванович. Практики запропонували ввести навчальну дисципліну, зміст якої орієнтований на формування мовних навичок, споріднених із практикою комерційних переговорів, ділового спілкування в рамках реалізації міжнародних економічних відносин, що порівняно з дисципліною «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) безпосередньо пов’язана з формуванням відповідних фахових компетентностей і є більш предметно орієнтованою.

Випускниця спеціальності Міжнародна економіка Марюхно Галина Олександрівна, яка нині працює менеджеркою з допоміжної діяльності у сфері фінансів ПП «Брокмайстер», у своїй доповіді зазначила, що дисципліни, які формують універсальні компетентності (партнерство, нетворкінг, комуніка­бельність, креативність тощо), є корисними, але їх зміст має корелювати зі змістом фахової підготовки. Важливими також є компетентності, що забезпечує дисципліна з формування організації робочого часу, встановлення цілей, завдань та визначення пріоритетів професійної діяльності.

Студентка 5-го курсу спеціальності Міжнародні економічні відносини Семенова Катерина Анатоліївна під час виступу запропонувала підтримувати та розвивати корисну практику підготовки проєктів у межах дисциплін профільної кафедри та збільшити обсяги годин із навчальних дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (друга)».

Директорка Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Вергал Ксенія Юріївна, голова науково-методичної ради Інституту економіки, управління та інформаційних технологій Гасій Олена Володимирівна, гарант освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, завідувачка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин Шкурупій Ольга Всеволодівна, науково-методична група зі спеціальності та студенти відзначили право вибору дисциплін здобувачами вищої освіти обґрунтованим. Було запропоновано в подальшому поглибити реформи в університеті, розширивши можливість здобувачів вищої освіти обирати не лише дисципліни освітньої програми, але й викладачів, які їх викладають. Під час вибору дисципліни дати можливість перегляду відео beta-лекції (пробної лекції) в електронному кабінеті студента, а не тільки ознайомлення з текстовою анотацією її змісту.

Підсумовуючи результати розширеного засідання науково-методичної групи, модератор заходу, гарант освітніх програм «Міжнародний бізнес» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Артеменко Анна Вікторівна відзначила, що освітні програми логічно структуровані, а запропоновані навчальні дисципліни формують необхідні компетентності сучасних здобувачів вищої освіти спеціальності Міжнародні економічні відносини.

1740
БІЛЬШЕ НОВИН