Eng
339

ПУЕТ долучився до навчального курсу «Антикорупція та доброчесність» від НАЗК

Навчальний курс «Антикорупція та доброчесність» – є складовою просвітницького проєкту Офісу доброчесності НАЗК «Прозорі університети», що спрямований на розбудову прозорого й доброчесного середовища в закладах вищої освіти України. Полтавський університет економіки і торгівлі ввійшов до когорти університетів, в якому мають намір запровадити навчальний курс «Антикорупція та доброчесність», який допоможе сформувати нульову толерантність до корупції, створити доброчесне середовище в ЗВО; забезпечити всіх учасників освітнього процесу (викладачів, студентів, представників адміністрації) необхідними інструментами доброчесної освіти та взаємодії; сприяти комунікації та взаємодії між різними групами в академічному середовищі, об’єднати активних учасників освітнього процесу в спільноту для просування ідей доброчесності.

На початку лютого представники Полтавського університету економіки і торгівлі в рамках проєкту  «Прозорі  університети» мали зустріч з експерткою Офісу доброчесності Національного агентства запобігання корупції – Ганною Ткаченко. ПУЕТ представляли перша проректорка – Наталія Педченко та директорка Навчально-наукового Інституту денної освіти – Аліна Ткаченко. Розуміючи важливість вивчення питань, пов’язаних із запобіганням корупції, 20 лютого у ПУЕТ відбулася  ще одна зустріч з Ганною Ткаченко та гарантами освітніх програм університету, представниками центру забезпечення якості вищої освіти, студентським самоврядуванням та здобувачами освіти, які входять до складу проектних груп освітніх програм. Як зазначила спікерка заходу Ганна Ткаченко, це була наймасштабніша тренінг-зустріч в рамках зазначеного проєкту.

Навчальний курс «Антикорупція та доброчесність», розроблений експертами Національного агентства з питань запобігання корупції, пропонується впроваджувати в освітню діяльність університетів, як основну або вибіркову освітню компоненту. Він складається з трьох модулів: «Основи доброчесності», «Доброчесність у різних сферах», «Доброчесність в університеті». Курс є гнучким та інтерактивним, з можливістю викладання як в онлайн, так  і офлайн форматах. Методичне забезпечення складається з лекцій, практичних занять та групових завдань.

Завдяки участі у цьому проєкті, представники Полтавського університету економіки і торгівлі  дізнаються більше про те, як забезпечити прозоре освітнє середовище та як працювати зі зменшенням корупційних ризиків. Викладачі отримають  необхідні  навички й дізнаються, як говорити про доброчесність та корупцію зі своїми студентам. Таким чином, і студенти розумітимуть свою роль в тому, як зробити заклад вищої освіти більш прозорим та дотримуватися доброчесних стратегій поведінки в повсякденному житті. Також НАЗК долучається до впровадження освітньої компоненти шляхом проведення лекцій експертами агентства, запрошенням депутатів Верховної Ради України та інших гостьових лекторів. За словами Ганни Ткаченко, ідея розроблення курсу виникла у зв’язку із тим, що українське суспільство засуджує топ-корупцію, але іноді лояльно ставиться до неї в побуті.  Молодь перебуває в процесі становлення та формування власної картини світу і стратегії поведінки. Тому, для них є дуже важливими просвітницькі заходи.

Роль освіти у розвитку культури доброчесності та нульової толерантності до корупції  виписана у таких важливих документах, як  Конвенція ООН проти корупції та  Познанська декларація. Для Полтавського університету економіки і торгівлі впровадження цієї освітньої компоненти важливе ще й тому, що в університеті розроблена і діє антикорупційна програма.

Гаранти освітніх програм  зацікавилися можливостями впровадження навчального курсу. До слова, курс уже викладається у 10 університетах України, а його слухачами стали майже 1000 студентів. Полтавський університет економіки і торгівлі підтвердив готовність розроблення тем з антикорупції та доброчесності для студентів першого курсу під час опанування ними дисципліни «Університетська освіта». Наступним кроком стане імплементації  повноцінного навчального курсу в освітній процес.

БІЛЬШЕ НОВИН