Eng

25

ПУЕТ взяв участь в Україно-британському форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті»

4 грудня 2019 року в м. Київ відбувся Україно-британський форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті». Цей форум є першим у серії заходів нової трирічної програми, спрямованої на підвищення якості викладання у вищій освіті України.

Полтавський університет економіки і торгівлі долучився до роботи форуму. Під час форуму учасники ознайомилися із кращими британськими й українськими практиками, обговорили, що необхідно університетам для вдосконалення викладання та як національна політика сприятиме цьому процесу. 

Мета форуму – започаткувати національну платформу для фахового обговорення й обміну кращими практиками з питань удосконалення викладання у вищій освіті.

Захід розпочався з вітальних слів Саймона Вільямса, директора Британської Ради в Україні. Форум складався із чотирьох ключових питань:

  • досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського простору вищої освіти та національної політики в Україні;
  • професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти України: стан і потреби. З результатами дослідження стану та потреб у викладанні й навчанні викладачів України можна ознайомитися більш детально: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/ ukraine_higher_education_teaching_excellence_needs_analysis_report.pdf;
  • презентація досвіду Великої Британії щодо вдосконалення викладання у вищій освіті. Так, пріоритетними напрямами розвитку викладачів університетів Великої Британії є науково-дослідна робота й удосконалення майстерності викладання;
  • презентація досвіду університетів України щодо професійного розвитку викладачів. Учасникам форуму було презентовано досвід трьох українських університетів (Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету Бориса Грінченка, Українського католицького університету) організації та програм підвищення кваліфікації співробітників.

Під час форуму Британська Рада представила нову Програму, спрямовану на розвиток досконалості викладання й навчання у вищій освіті України.

Мета Програми полягає у підвищенні якості вищої освіти шляхом розвитку інституційної спроможності університетів щодо вдосконалення викладання та навчання.  Реалізація Програми відбуватиметься впродовж 2019–2022 років.

Партнерами Британської Ради в Україні в реалізації Програми є Інститут вищої освіти НАПН України та Advance HE (Велика Британія). Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Очікувані результати програми:

  • створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками;
  • формування мережі  викладачів та управлінців університетів, готових до втілення змін у власній практиці викладанні та до обміну ефективними практиками серед колег;
  • підтримка реалізації інституційних проектів з удосконалення викладання та навчання. 
БІЛЬШЕ НОВИН