Eng

23

Результати проведення розширеного засідання кафедри Педагогіки та суспільних наук щодо обговорення змін до освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка»

23 лютого 2022 року було проведено розширене засідання кафедри  Педагогіки та суспільних наук за участю груп забезпечення освітнього процесу  та інших стейкхолдерів щодо обговорення змін до освітньо-професійної програми  «Педагогіка вищої школи»  для набору 2022 року, що пропонуються до внесення в ОПП та/або окремих освітніх компонентів.  

В результаті обговорення членами групи забезпечення освітнього процесу  та стейкхолдерів було запропоновано наступні зміни до Проєкту освітньо-професійної програми  «Педагогіка вищої школи»  для набору 2022 року, а саме:

 1. Актуалізувати дати, назви підрозділів та відповідальних осіб.
 2. Замінити форму контролю з дисципліни «Педагогіка вищої школи» з екзамену на ПМК.
 3. Зробити зміни у переліку вибіркових дисциплін циклу професійного вибору – замість дисципліни «Педагогічний і діловий етикет» запропонувати дисципліну «Професійний педагогічний етикет».
 4. Розмістити Проєкт освітньо-професійної програми  «Педагогіка вищої школи»  для набору 2022 року на офіційному веб-сайті ПУЕТ у розділі «Освіта» / Проєкти для обговорення» з метою їх громадського обговорення.

23 лютого 2022 року було проведено розширене засідання кафедри  Педагогіки та суспільних наук за участю груп забезпечення освітнього процесу  та інших стейкхолдерів щодо обговорення змін до  освітньо-професійної програми  «Освітня робототехніка»  для набору 2022 року, що пропонуються до внесення в ОПП та/або окремих освітніх компонентів. 

В результаті обговорення членами групи забезпечення освітнього процесу  та стейкхолдерів було запропоновано наступні зміни до Проєкту освітньо-професійної програми  «Освітня робототехніка»  для набору 2022 року, а саме:

 1. Актуалізувати дати, назви підрозділів та відповідальних осіб.
 2. В інструменти та обладнання додати набір TETRIX.
 3. В Матеріально-технічне забезпечення додати Лабораторію робототехніки № 218, Тренінговий центр з Мобільної робототехніки № 429.
 4. Оптимізувати перелік прикладного програмного забезпечення
 5. Дисципліну «Основи лідерства» замінити на «Лідерство і керівництво».
 6. Зробити зміни у переліку вибіркових дисциплін циклу професійного вибору – замість дисципліни «Педагогічний і діловий етикет» запропонувати дисципліну «Професійний педагогічний етикет». Подати перелік у такому вигляді:
  1. Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи.
  2. Психологічний тренінг соціального інтелекту.
  3. Професійний педагогічний етикет.
  4. Технології STEAM-освіти.
  5. Технології віртуальної і доповненої реальності в освітньому процесі.
  6. Графічний дизайн.
  7. Розмістити Проєкт освітньо-професійної програми  «Освітня робототехніка»  для набору 2022 року на офіційному веб-сайті ПУЕТ у розділі «Освіта» / Проєкти для обговорення» з метою їх громадського обговорення.
БІЛЬШЕ НОВИН