Eng

26

Студенти ЗВО України навчаються дистанційно в ПУЕТ

В непростий для нашої країни час, коли російські загарбники по-варварськи атакують міста та селища України, їх інфраструктуру, медичні установи, заклади освіти тисячі студентів і викладачів ЗВО були вимушені покинути рідні населені пункти, втратили можливість нормально працювати й навчатися.

          У зв’язку з цим МОН України запропонувало ЗВО, які продовжували працювати в штатному режимі, надати студентам поруйнованих ворогом коледжів і університетів можливість продовжити навчання за їх дистанційними курсами. ПУЕТ одним з перших відгукнувся на цю ініціативу. Вже 16 березня 2022 р. відразу після вимушених канікул, на університетському сайті та в рекламі в соціальних мережах було поширене відповідне запрошення «всім студентам України, хто має бажання та можливості долучитися до онлайн- навчання» в ПУЕТ.

          Після заповнення реєстраційної форми кожен з таких бажаючих отримав коди доступу до освітніх курсів на платформі дистанційного навчання Moodle, які вивчаються в ПУЕТ у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року. Перелік  таких курсів обирав сам студент з іншого ЗВО. При цьому він мав ще й можливість бути присутнім на усіх лекціях та семінарських заняттях, які проводилися з обраного ним курсу в режимі онлайн, задавати питання викладачеві на форумах дистанційних курсів, отримувати консультації. Тобто міг стати повноцінним учасником навчального процесу.

          Відгукнулися на наше запрошення понад 60 осіб з обширів майже усієї України: Херсонського державного університету, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківської державної академії культури, Харківського національного університету радіоелектроніки, Запорізького національного університету, Національного університету «Запорізька політехніка», Запорізького державного медичного університету, Бердянського державного педагогічного університету, Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу, Житомирського національного агроекологічного університету, Університету митної справи та фінансів, Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Національної металургійної академії України, Одеського фахового коледжу мистецтв імені К. Ф. Данькевича,  Ніжинського державного університету імені А. С. Макаренка, Подільського державного університету, Хмельницького національного університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Криворізького національного університету, Одеської національної академії харчових технологій, Національного авіаційного університету, Київського національного університету культури і мистецтв, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету культури, Київського національного торговельно-економічного університету, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Львівського національного медичного  університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Ужгородського національного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Комп’ютерної академії «Крок», Міжрегіональної академії управляння персоналом.

          Найбільшою популярністю серед наших нових слухачів користувалися курси: «Digital-Маркетинг», «Контент-маркетинг», «Основи маркетингу» (М.М. Іваннікова), «Копірайтинг», «Маркетинговий аналіз», «Маркетинговий консалтинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингові дослідження» (Н. В. Карпенко), «Інтернет-реклама», «Інфраструктура цифрового ринку», «Бренд-менеджмент», «Паблік-рілейшнз в бізнесі», «Управління рекламною діяльністю», «Міжнародний маркетинг» (О. А. Івасенко), «Програмування та підтримка веб-застосувань», «Операційні системи Unix» (Д. М. Ольховський), «Операційні системи та системне програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування (С++)», «Основи комп’ютерного дизайну», «Сучасні мови програмування» (Г. В. Карнаухова), «Лідерство і керівництво», «Лідерство та комунікаційні навички», «Психологія управління та конфліктологія» (Л. В. Рудич), «Риторика» (В. В. Сарацин), «Криміналістика» (Р. М. Білокінь), «Ділова англійська мова» (В. В. Опанасенко), «Німецька мова» (О. Ю. Тупиця), «Практична психологія» (І. С. Тодорова),  «Поведінка споживачів», «Маркетинг послуг» (В. М. Трайно), «Маркетинг інновацій» (А. О. Костенко), «Менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу», «Стратегічний менеджмент» (О. В. Бондар-Підгурська), «Психологія управління бізнесом» (І. П. Чайка), «Українська мова» (Н. М. Бобух), «Управління бізнесом» (С. В. Філіна), «Математична логіка» (Т. О. Парфьонова), «Прикладна математика» (О. П. Кошова), «Ділові комунікації та комунікативний менеджмент» (Я. О. Барибіна), «Адвокатура України», «Нотаріат України» (Я. Л. Волошина), «Інвестиційний клімат зарубіжних країн», «Міжнародні організації», «Основи міжнародного бізнесу» (Л. С. Франко), «Обчислювальні методи», «Організація та обробка електронної інформації» (Т. В. Чілікіна), «Організація бізнесу» (О. М. михайленко), «Міжнародне публічне право» (Б. В. Стрілець), «Біотехнологія та здоров’я людини», «Колоїдна хімія» (Н. В. Гнітій), «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Світовий ринок товарів і послуг» (І. А. Артеменко), «Контролінг в менеджменті», «Стратегії бізнесу» (Н. Л. Кужель), «Комп’ютерна графіка та Web-дизайн» (Д. А. Миронов), «ІТ-бізнес» (М. Є. Рогоза), «Адміністративне процесуальне право» (О. В. Солдатенко), «Біржова діяльність» (В. І. Місюкевич), «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки», «Менеджмент продуктивності» (В. О. Шаповалов), «Академічне письмо» (А. В Артеменко), «Бази даних та інформаційні системи» (М. О. Недаєва), «Ринок послуг» (В. В. Лісіца), «Бізнес-економіка» (В. І Перебийніс), «Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом» (О. В. Артюх-Пасюта), «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (А. І. Мілька), «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства» (О. В. Володько), «Дипломатична та консульська служба» (В. І. Клименко), «Економіка бізнесу» (Ж. А. Кононенко), «Інструментальна біотехнологія» (Є. В. Хмельницька), «Міжнародна бізнес-статистика» (А. Л. Флегантова), «Тренінг «Створи свій стартап» (Т. О. Гусаковська), «Обробка зображень та мультимедіа» (О. Г. Оріхівська), «Організація підприємницької діяльності» (М. П. Балабан), «Організація туризму» (Ю. В. Карпенко), «Основи барної справи» (С. О. Дудник), «Основи економічної безпеки» (В. Ю. Стрілець), «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (С. О. Шара), «Педагогічний контроль в системі освіти» (Н. В. Кононець), «Господарське право» (Г. В. Терела), «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» (Н. І Кирніс), «Розвиток особистісного потенціалу» (Л. В. Степанова), «Самоменеджмент» (С. В. Остряніна), «сімейне право» (О. О. Кульчій), «Соціологія та основи прикладних досліджень» (С. Ж. Верезомська), «Індустріальний туризм» (М. М. Логвин), «Фінансове планування і прогнозування» (Г. М. Сидоренко-Мельник).

          Після вивчення дистанційних курсів та навчання онлайн в групах студентів ПУЕТ студенти інших ЗВО мають пройти підсумковий контроль. Саме за його результатами (успішними) можна буде отримати сертифікат нашого університету із зазначенням кількості годин та кредитів ЄКТС, інформацію про викладачів, які забезпечили супровід навчальної роботи студентів. Заклади вищої освіти, в яких вони навчаються, мають право, надане МОН України, визнати їх результати, як отримані за програмами внутрішньої академічної мобільності.

          Насамкінець зазначимо, що всі ці послуги ПУЕТ надає безкоштовно. Це наша підтримка тих студентів, які потерпіли від військової агресії рф проти України.

          Все буде Україна! 

БІЛЬШЕ НОВИН