Eng

25

Відкрита онлайн-зустріч зі студентами денної форми навчання на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти»

Навчально-науковим центром забезпечення якості вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно із Навчально-науковим інститутом денної освіти 26 квітня 2022 року було проведено відкриту онлайн-зустріч зі студентами денної форми навчання на тему «Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти», на якому директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти Олена Гасій висвітлила положення законодавчої бази в контексті формування індивідуальної освітньої траєкторії, а також механізму вибору навчальних дисциплін на 2022–2023 навчальний рік згідно з внутрішнім Положенням «Про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану». Крім цього, було представлено покрокові інструкції з поясненнями щодо механізму вибору навчальних дисциплін в особистому кабінеті студента.

Під час зустрічі та бесіди з її учасниками директор Навчально-наукового інституту денної освіти Аліна Ткаченко підкреслила важливу роль та суб’єктність вибіркових освітніх компонентів у формуванні індивідуального навчального плану, успішне виконання якого сприяє швидкому адаптуванню випускників закладу освіти до мінливий умов ринку праці, кар’єрного зростання та конкурентноздатності випускників завдяки набуттю здобувачами унікального набору компетенцій.

Також, учасники зустрічі прийняли активну участь в обговоренні особливостей вибору навчальних дисциплін, важливості їх вибору для формування індивідуальної освітньої траєкторії тощо.

74
БІЛЬШЕ НОВИН