Eng
27

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти.  

  Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації. Вітаємо гаранта Володько Ольгу Василівну, групу забезпечення освітньої програми, колектив Навчально-наукового інституту денної освіти, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми. Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!

БІЛЬШЕ НОВИН