Eng
46

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Публічне адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за об’єктивну оцінку освітньої програми та релевантні сучасним потребам рекомендації.

Вітаємо гаранта, групу забезпечення, колектив Навчально-наукового інституту денної освіти, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми.

Бажаємо успіхів та подальшого зростання!

БІЛЬШЕ НОВИН