Eng
51

Вітаємо з успішним проходженням акредитації освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність початкового (короткий цикл) рівня вищої освіти.

Висловлюємо вдячність експертам та членам галузевої експертної ради за об’єктивну оцінку освітньої програми та надані рекомендації.

Вітаємо гаранта Горячову Олену Олександрівну, групу забезпечення, колектив Навчально-наукового інституту денної освіти, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми.

Бажаємо успіхів та подальшого зростання!

1740
БІЛЬШЕ НОВИН