Eng

127

Якість освітньої програми «Германські мови та літератури» підтверджено!

Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 2559 від 17.12.2021 року

БІЛЬШЕ НОВИН