Eng

37

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДТВЕРДЖЕНО!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» висловлює вдячність Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти за проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти, а також  експертам та членам галузевої експертної ради за ґрунтовний аналіз  освітньої програми та надані рекомендації.   Вітаємо гаранта освітньої програми Прасолову Світлану Павлівну,  колектив кафедри фінансів та банківської справи, групу забезпечення освітньої програми, стейкхолдерів та всіх причетних до реалізації освітньої програми. Бажаємо успіхів, натхнення та подальших перемог!

БІЛЬШЕ НОВИН