Eng
26

Захист магістерських робіт магістрантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи»

16 грудня 2020 року на кафедрі педагогіки та суспільних наук відбувся захист магістерських робіт магістрантів денної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи».

Тематика магістерських робіт охоплювала широкий спектр проблем, які активно досліджуються науково-педагогічною спільнотою у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки, дидактики, теорії і методики професійної освіти, теорії й методики виховання, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Зокрема, наші магістранти досліджували проблеми професійної підготовки фахівців економічної галузі з використанням дистанційних технологій, формування аналітичної компетентності майбутніх економістів, формування готовності майбутніх викладачів закладів вищої освіти до культурно-освітньої роботи, підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти до методичної роботи, формування конфліктологічної компетентності викладача в контексті його педагогічної майстерності, формування науково-методичної компетентності викладачів (на прикладі педагогічних закладів вищої освіти України), дидактичні засади успішного проведення тренінгів в освітньому процесі університету, упровадження проблемного навчання та його ролі у розвитку творчого мислення студентів, організації дозвілля студентської молоді, студентського самоврядування у закладах вищої освіти тощо.

Цього року магістерські роботи вирізнялися не лише елементами наукової новизни, але й практичною значущістю, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які студенти давали аргументовані, змістовні відповіді. Як відзначили члени екзаменаційної комісії (голова комісії – д.пед.н., доцент Ткаченко А.В., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, члени комісії – д.і.н., професор Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, д.пед.н. Кононец Н.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ), магістранти проявили високий рівень професійно-педагогічної, науково-дослідницької компетентності, готовності працювати викладачами у вищій школі, продемонстрували свої вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, що свідчить про їхні значні можливості в подальшому працевлаштуванні за фахом.

Негода Марина як староста групи ПВШм21, щиро висловила слова подяки: «Від імені студентів дозвольте щиро подякувати всій нашій екзаменаційній комісії, викладачам, окремо подякувати нашим науковим керівникам, адже робота зі студентами була проведена колосальна, подякувати голові комісії, за таке змістовне, лояльне та ґрунтовне проведення захисту магістерських робіт! Ми впевнені, що знання, котрі ми отримали під час навчання за даною освітньою програмою, сформували з нас справжніх фахівців! І будьте впевнені, шановні викладачі, ми вас не підведемо, і вже незабаром ви з гордістю будете називати нас «Колеги»».

А колектив кафедри педагогіки та суспільних наук щиро вітає усіх випускників-магістрів та бажає міцного здоров’я, натхнення, подальших життєвих успіхів!

БІЛЬШЕ НОВИН