Eng

27

Захист магістерських робіт магістрантів заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи»

23 лютого 2022 року успішно пройшов освітній онлайн-івент із захисту магістерських робіт магістрантів заочної форми навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи». Нині магістранти кафедри разом із членами екзаменаційної комісії (голова комісії – д.пед.н., доцент Ткаченко А.В., доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, члени комісії – д.і.н., професор Петренко І.М., завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, д.пед.н. Кононец Н.В., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ) та викладачами-науковими керівниками створили атмосферу наукового форуму в онлайновому форматі, у межах якого обговорювалася тематика проблем, яка активно досліджується науково-педагогічною спільнотою у галузі педагогічних наук. Радіємо з того, що наші магістранти на високому науковому рівні презентували власні підходи й ідеї до вирішення проблеми формування правової культури магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи», формування професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики на засадах ресурсно-орієнтованого підходу, розкриття методичних засад педагогічного стимулювання майбутнього викладача вищої школи до самооцінювання навчальної діяльності у процесі магістерської підготовки, організації дистанційного навчання у вищій школі. Усіма членами комісії, високо оцінюючи роботи магістрантів, відмічено, що вони демонструють глибокі знання з фахових дисциплін, набуті протягом навчання в університеті за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» в умовах заочної форми навчання, здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, генерувати й втілювати педагогічні інновації в освітній процес вищої школи.

Ми щиро вітаємо наших магістрів із успішним захистом та бажаємо їм міцного здоров’я, нових звершень, перспектив, невичерпної енергії, творчих ідей і досягнень! Любіть Україну, чесно і високо несіть горде наймення Педагога!

21
БІЛЬШЕ НОВИН