Eng

16

Запрошуємо до публікації у Науковому віснику Полтавського університету економіки і торгівлі

Запрошуємо  до публікації у Науковому віснику  Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки»Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» – це технічний науково-практичний збірник, заснований у 2000 році Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Наказом МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток № 3) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 181 – Харчові технології, 182 – Технології легкої промисловості, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька. Головний редактор – к.т.н., доц. Аліна Ткаченко +380501477401Відповідальний редактор – к.т.н., доц. Людмила Губа +380507015859 (к.237). Умови публікації

БІЛЬШЕ НОВИН