Eng

20

Запрошуємо до участі у роботі ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ: ОСВІТНІЙ ВИМІР»

 

Шановні колеги та студенти!

(з дистанційною участю)

яка відбудеться у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

8 червня 2022 року

Робочі мови конференції:

  • українська, англійська.

Тематичні напрями конференції:

  • Приватне право в Україні: загальнотеоретичні та історичні аспекти.
  • Розвиток приватного права в сучасній Україні: галузевий (цивілістичний) ракурс.
  • Взаємодія та взаємопроникнення приватного та публічного права. Публічно-приватне партнерство.
  • Вивчення (викладання) приватного права у ВНЗ України.

Для участі в конференції необхідно до 01 червня 2022 року (включно) надіслати заявку (зразок додається) на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про сплату оргвнеску на e-mail: law.puet@gmail.com (із поміткою у темі повідомлення «Матеріали конференції» та зазначенням прізвища учасника) або на адресу оргкомітету для поштової кореспонденції.

 Інформаційний лист 

60
БІЛЬШЕ НОВИН