Eng
40

Засідання ради ректорів і директорів кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти

Стрімкі зміни, які охопили галузь вищої та фахової передвищої освіти в умовах їх перманентного реформування, значно активізували роботу ради ректорів та директорів кооперативних закладів вищої та передвищої освіти.

На засіданні, яке нещодавно відбулося під головуванням ректора Львівського торговельно-економічного університету Петра Куцика, обговорювався проєкт Закону України «Про професійну освіту». Надані від ЗВО пропозиції до цього проєкту узагальнила та довела до учасників засідання членкиня Правління Укркоопспілки, к.е.н., директорка Навчально-методичного центру Лідія Войнаш. Більшість із них були спрямовані на створення наскрізної підготовки фахівців на різних освітніх рівнях, гармонізації відповідних освітніх програм, практикоорієнтованості та актуальності не лише в умовах війни, а й після її завершення та відбудови України. На думку учасників зібрання, попри те, що проєкт закону стосується, власне професійної  освіти, і коледжі, і університети мають можливості й повинні долучитися до підвищення рівня підготовки фахівців, у тому числі, й за робітничими спеціальностями.

Обговорювались також питання організації освітнього процесу та діяльності кооперативних закладів вищої та фахової передвищої освіти.  У засіданні ради взяв участь і ректор ПУЕТ Олексій Нестуля.

БІЛЬШЕ НОВИН