Eng
26

Засідання вченої ради університету

Відбулося засідання вченої ради університету. Вперше з початку російської агресії в Україну  –  в режимі оффлайн. Тож не випадково першим питанням, яке розглянула вчена рада, було подання на присвоєння вченого звання доцента кафедри міжнародної економіки та міжнародних  економічних відносин к.е.н. Флегантової А.Л. Досвідчена викладачка, яка користується повагою серед студентів та колег, отримала підтримку від учасників засідання не лише під час обговорення, а й таємного голосування.

         Досить жваво й конструктивно пройшло обговорення доповіді директорки Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання В.Л. Шимановської  «Про якість підготовки бакалаврів заочної форми навчання за результатами підсумкової атестації випускників» 13-ти освітніх програм. Атестація пройшла в березні цього року, коли Україна вже потерпала від широкомасштабної агресії рф. Попри це 75% випускників-бакалаврів успішно склали державні іспити. Для решти 25%, які опинилися в місцях інтенсивних бойових дій, в тимчасовій окупації чи за кордоном іспити перенесені на червень цього року. Не виключаються й можливості підсумкової атестації для цих студентів в інший – зручний для них час.

         Вчена рада затвердила низку положень, які  регламентують життєдіяльність університету:

1.     «Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

2.     «Про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену».

3.     «Про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти».

4.     «Про порядок про присудження відзнаки в дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, бакалавра, магістра та визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Були також ухвалені рішення про визнання іноземних документів про освіту  студентів та з питань діяльності аспірантури університету.

БІЛЬШЕ НОВИН